Çağdaş ve demokratik eğitim sistemi hedefiyle toplumun en geniş kesimleriyle birlikte yürüyeceğiz

CTP, eğitimde ders kitaplarının değiştirilmeye çalışılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Ülkeyi yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP “hükumeti” eğitimde yaşanan hiçbir soruna çözüm üretmemiş ve çocuklarımızın güvenli alanlarda eğitim alması yönünde hiçbir çalışma yapmamışken, ders kitaplarının değiştirilmesini gündeme getirmiştir.
Eğitim, toplumlar için en önemli kamusal faaliyetlerden biridir ve bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve toplumun çağdaş değerlerle buluşturulması eğitim sisteminin asli görevidir. Ne var ki eğitimi yönettiğini iddia edenler bu asli sorumluluklarını yerine getirmemektedirler.
Daha önce eğitim alanında yetkinliği tartışılmaz olan Kıbrıslı Türk akademisyen, uzman ve öğretmenler tarafından bilimsel ve çağdaş kriterler çerçevesinde hazırlanmış ve Kıbrıs kültürü ile donatılmış ders kitapları, deyim yerindeyse, çöpe atılmıştır. Yerine, Türkiye’den getirilen kitaplar konulmuştur.
2022 TC – KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan “Öğretim programları ve ders içerikleri, ortak değerlerimizi güçlendirmeye yönelik gözden geçirilerek güncellenecektir” maddesine dayanarak yerel akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan ders kitapları, yazarlarına da danışılmadan içerikleri değiştirilerek sisteme entegre edilme yoluna gidilmiştir. Öncelikle emeği hiçe sayan, bilimsellikten uzak ve toplum mühendisliği çerçevesinde ortaya atılan bu adımların karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.
CTP, eğitimin en temel paydaşları olan öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte atılan bu yanlış adıma karşı her türlü tepkiyi göstermekten geri durmayacaktır. Parti olarak çağdaş ve demokratik eğitim sistemine ulaşmak hedefiyle, eğitimle ilgili tüm örgütlerle, sendikalarla ve toplumun en geniş kesimleriyle birlikte yürüyeceğiz.
Eğitim politikaları, günübirlik politikalardan uzak, siyasi istismardan arındırılmış bir şekilde ele alınmalıdır. Bu politikalar çağdaş, demokratik ve laik değerleri içermeli ve uzun vadeli olmalıdır. Eğitim sistemi içerisindeki programlar deneme, yanılma yoluyla oluşturulmuş programlar olarak ele alınamaz. Akılcı, mantıklı ve bilimi esas alan programlar olarak ele alınmalıdır.
Eğitim sisteminin tüm alan ve disiplinlerine yönelik her türlü uygulama; eğitim bilimi ilkeleri bağlamında olmalıdır. Bu ilkeler dışında atılacak her türlü adım, toplumsal yapıya zarar vermektedir ve bizim açımızdan kabul edilemezdir.
CTP her zaman bu anlayışın karşısında duracak ve iktidara gelir gelmez bu alanda yetkinliği bulunan yerli akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenlerle birlikte bilimselliği esas alan bir anlayışla hazırlanan eğitim araçlarını bir bütün olarak sisteme entegre edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
27.08.2023