CTP Girne İlçesi, yayımladığı basın açıklamasıyla hükümeti derhal İmar Planının ruhuna uygun bir emirname çıkarması ve/veya bu süre içerisindeki işlemleri durdurucu önlemler alması ile ilgili göreve çağırdı. Açıklama şu şekilde:

26.07.17 tarihinde Şehir Planlama Dairesi tarafından halka açık bir toplantıyla sunumu yapılan Çatalköy-Girne İmar Planı’nın içeriği, teknik ve pratik sonuçları ile ilgili olarak bugün itibarı ile CTP Girne İlçesi olarak detaylı çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Değerlendirmelerimizi kısa sürede tamamlayıp 42 günlük yasal süre içerisinde görüşlerimizi Şehir Planlama Dairesi ve kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktayız. Öncelikle, hükümet dönemimizde hazırlanan Ülkesel Fizik Planı doğrultusunda ve yine hükümet dönemimizde çalışmalarına başlanmış olan Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmasının sunulmuş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Yapılan toplantı ile planın kamuoyu ile paylaşılmasından sonra görüşlerin alınması için geçecek olan 42 günlük sürenin sonunda birleşik kurulun değerlendirme ve çalışmalarını sürdürmesi ve plana nihai şeklinin verilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, sürecin neticelenmesi ve planın yürürlüğe girmesi için asgari 4 aylık bir süre gerekeceği ortadadır. Bu süre içerisinde mevcut emirnamelerle şehrin yönetilmesi son derece büyük bir tehdit arz etmektedir. Özellikle İmar Planı’nda yapılaşmanın sınırlanacağı yerlerde bu süre içerisinde imara yönelik birçok başvurunun yapılma ihtimali ve dolayısıyla tasarlanan İmar Planı’nın pratikte hedeflenen sonuçlara ulaşamaması riski ile karşı karşıyayız. CTP Girne İlçesi olarak hükümeti ve ilgili bakanlığı bu riske yönelik olarak derhal İmar Planı’nın ruhuna uygun bir emirname çıkarması ve/veya bu süre içerisindeki işlemleri durdurucu önlemler alması ile ilgili göreve çağırıyoruz. 55/89 sayılı İmar Yasasına göre İmar Planının hazırlanmakta olduğu, ancak, gelişmenin Girne bölgesinde olduğu gibi yaygın ve hızlı olduğu yerleşme birimleri veya alanlarda İmar Planı onaylanmadan önce yayımlanacak bir emirnamede belirtileceği şekilde “Ön İmar Sınırları” çizilebileceği öngörülmektedir. Buna olanak sağlanabilmesi için İyi İdare Yasası çerçevesinde derhal ve en geç bir hafta içerisinde ilgili toplantı çağrısının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması şarttır. Aksi halde ortada uygulanabilecek bir plan kalmayacak ve verilen emekler heba olacaktır. Bugün sunulan planda ortaya çıkan bir diğer husus ise Girne bölgesinin daha fazla büyük otel/casino yatırımına ihtiyacı olmadığı ve yurt izinlerine de sınırlandırmalar getirilmesinin öngörüldüğü yönündedir. Bu tespit ve öngörülerden yola çıkarak İmar Planı yürürlüğe girinceye değin geçecek sürede Turizm Gelişim Yasası ve diğer mevzuat tahtında yeni izinler veya teşviklerin verilmemesi ile ilgili bir idari karar üretilmesi de zaruridir. Detaylı bir incelemeden sonra Çatalköy-Girne İmar Planı ile ilgili öneri ve eleştirilerimizi ortaya koyacağımızı yineler, Hükümeti yukardakiler ışığında yeni felaketler yaratmamak adına derhal adım atmaya çağırırız.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu(a)
Mehmet Kale Kişi
CTP Girne İlçe Başkanı