CTP Meclis Grup Başkan Vekili Ömer Kalyoncu, muhalefetteyken CTP’yi “zamcılıkla” suçlayan …

 CTP Meclis Grup Başkan Vekili Ömer Kalyoncu, muhalefetteyken CTP’yi “zamcılıkla” suçlayan ve tutamayacağı vaatlerde bulunan UBP’nin şimdi vatandaşa özür borcu olduğunu vurguladı. Kalyoncu’nun konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

 
“Yapılan tüm iddiaların tersine Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetleri zam yapmaya dayanmamıştır. Tam tersine CTP döneminde fonlar kaldırılmış, çeşitli resim harç ve vergiler indirilmiş ve ülkeye ucuzluk getirilmiş, güneyle rekabet edebilir bir konum yakalanmıştır.
Global krizin etkisinin Ülkemizde de görülmesi ve bilhassa hazinenin mali darboğaza girmesi ile daha önceleri de birçok kez açıklamada bulunduğumuz gibi sadece seyrüsefer ruhsatlarına zam yapma mecburiyetinde kalmıştık.
 
Ancak, Nisan 2009 genel seçim propaganda döneminde seyrüsefer harçlarının artırılması noktasından hareketle, UBP bizi “zamcı hükümet” olarak lanse etmiş ve birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yerine getiremeyeceği vaatlerde bulunmuştur. Sırf vatandaşın oyunu almak uğruna kesinlikle gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulunmuşlardır. CTP hükümeti “beceriksizdir”, “biz bu işleri biliriz, yaparız” demişlerdir. Yapılan vaatler sonucu hükümeti devir aldıktan sonra ise bu vaatlerin altından nasıl kalkacaklarının yollarını aramaya başlamışlardır.
 
Seyrüsefer ruhsat harçlarında da “biz kazanırsak bu harçları %50 indireceğiz” demişlerdir. Nitekim harçlarda önemli bir indirim öngörerek yasa tasarısını KKTC Meclisine göndermiş, bizler dahil muhalefetin desteğini de alarak Meclis alt komitesinden geçirilmiş ve konu dün Meclis Genel Kurulunda görüşülme aşamasına getirilmişti.
 
Ancak konu Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi aşamasında istenen ara ve yaklaşık üç saat süren kesintiden sonra Genel Kurula dönen UBP ekibi, seyrüsefer ruhsatları ile ilgili indirim önerilerini geri çekmişler ve yerine göstermelik “rötuş” denilebilecek düzenlemeleri önererek 26 oylarına dayanarak yasallaştırmışlardır.
 
Neticede; “seyrüsefer harçlarını %50 indireceğim” diyerek vatandaşın oyunu alan UBP dün sadece rötuş yaparak oyunu aldığı vatandaşı atlatma yoluna gitmişlerdir. Yapıldığı görülen cüzi indirimler ise sadece aldatmacadır. Trafik cezası almayanların birinci yıl %10 ve ikinci yıl ile sonrası için %20 indirim kaldırılmıştır. İndirim öngörülen bu madde yerine aracın ağırlığının hesaplanmasında yakıt deposunun dolu olması kuralı getirilmiştir. Cüzi indirim yansıyacak ender konular hariç; bu iki kuralı bile yan yana getirdiğimizde genel olarak yapılanın harçlarda indirim niteliği taşımadığı ve hatta bazı durumlarda artış bile söz konusu olduğu görülmektedir.
Örneğin:
 
a)               Mevcut uygulamada: 1270 kg. trafik cezası almamış bir aracın ruhsat harcı (1270 kg. X 0,30 TL – %20)  304,80 TL’dir.
 
b)              UBP’nin yaptığı yeni düzenlemede: 1270 kg. ve deposu yakıtla (yaklaşık 30 kg.) bir aracın harcı (1270 kg. + 30 kg. X “0,26 TL”) 338 TL olacaktır.
Başka kilodaki örnekleri de ele alsak farklı bir sonuca gidilmiyor. Eski araçlarda daha yüksek bir indirim görülüyor olsa bile birçok araç, dolu yakıt deposu ağırlığının ilave edilmesi ile bir üst dilime çıkacağı ve bir sonraki dilimin tarifesinden harcını ödeyeceği açıkça görülmektedir. Ağır araçların ruhsat bedellerinde zaten rötuş olarak da bir düzenleme yapılmamıştır.
 
Netice itibariyle görülmektedir ki yapılan “sadece ve sadece vaat etmiştik işte yaptık” denilebilecek ama gerçekte hiçbir şeyi değiştirmeyecek bir göz boyamadır. CTP’nin gerçekçi politik yaklaşımlarına karşılık popülist ve gerçekleştiremeyeceği vaatlerle UBP vatandaşın oyunu almıştır. Ayrıca elektrik ücretlerini %50 düşüreceğini, maaş ve ücretleri, asgari ücreti artıracağı gibi daha birçok vaatleri bulunmaktadır. Göz boyama haricinden başka hiçbir vaadini gerçekleştirmeyen UBP’nin vatandaşa karşı en azından bir özür borçludur.”