CTP-BG İskele Milletvekili ve eski Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, UBP’nin açıkladığı paketle üreticinin yüzünün…

 CTP-BG İskele Milletvekili ve eski Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, UBP’nin açıkladığı paketle üreticinin yüzünün gülmesinin mümkün olamayacağını vurguladı…

 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İskele Milletvekili ve eski tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Tarım bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan paketin üreticinin yüzünü güldürmekten uzak olduğuna dikkat çekerek, esas hedefin üreticinin yüzünü güldürmek olduğunu vurguladı. Sennaroğlu, bu amaç dışında yapılacak her harekete CTP-BG’nin tepki göstereceği uyarısında bulundu. Sennaroğlu CTP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
 
“Tarım Bakanlığı CTP-BG döneminde “önce insan” prensibiyle hareket etmiş, üretimi desteklemek birincil görev olmuştur. CTP-BG’nin anlayışında hem üretimi desteklenecek, hem de üreticinin kendi ayakları üzerinde durabileceği yapılanma sağlanacak, çağdaşlık yakalanacak ve sürdürülebilirlik oluşturulacaktır.
 
Sütte borsa uygulamasında hayvancının bir zararı olduğu doğrudur. Sütte borsa uygulamasına Ağustos 2008 tarihinde başlanmıştır. Başlangıçta Borsa üreticinin lehine iken zamanla aleyhine seyir etmiş ve 19 Nisan öncesi borsadaki süt miktarı %15’e düşürülmüştür.
 
Tarım Bakanlığı’nı UBP’ye devrederken bu oran yine %15 idi. Halen borsadan şikâyet eden UBP, bu oranı %20’ye çıkarmıştır. Hem sütte borsayı şikâyet edeceksin, hem de borsaya arz edilen süt miktarını artıracaksın… Bunu anlamak mümkün değildir.
 
CTP-BG, üretim ortaklı hareket ettiği için 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren süt üreticisine 0,12 TL/lt kuraklık desteği vermiş ve bunun üreticiye 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle artı katkısı 14.000.000 TL olmuştur. İlk defa CTP-BG döneminde başlayan vergisiz mazot desteği uygulamasıyla bütün tarım üreticilerine yılda yaklaşık 14.000.000 TL katkı yapılmış ve üreticinin yüzü güldürülmüştür.
 
Yüzyılımızın en kurak yılında, dünyada hammaddelerin astronomik fiyatlara satıldığı bir dönemde kilosu 55 kuruşa mal olan yemlik arpa yüzde 50’yi aşkın sübvansiyon ile üreticimize kilosu 27 kuruştan satılmış ve üreticimizin zor günleri geçirmesinde hep yardımcı olunmuştur.
 
Uzun yıllar Tarım Bakanlığı’nı kontrolünde bulunduran UBP, narenciyede günübirlik politikalar dışında ciddi bir proje üretmemiş ve 2006 yılında CTP-BG döneminde narenciyede 5.000.000 TL civarında bir kaynak ayrılarak ilk defa “Narenciye Plantasyonunun Gençleştirilmesi ve Tür Değişikliği Projesi” hayata geçirilmişti.
 
Geçtiğimiz hafta UBP’li Tarım bakanı bir basın toplantısı düzenleyerek tarım sektörümüzü refaha ulaştıracak, üretimin devamını sağlayacak ve sektörün istenilen seviyelerde gelişmesini sağlayacak bir takım önlemlerin alındığını açıkladı.
 
Tarım sektörünün bugün istenilen düzeylere gelememesinin en önemli nedenlerinden biri sektördeki yapısal borukluklardır.
İşletmelerin büyütülmesi, verimli işletmelerin kurulması ve verimliliğin artırılması gerekmektedir.
 
Tarımın her kolu için yapısal sorun vardır. Uygulanacak politika, destek ve kredilerle yapısal değişikliklerin oluşmasına gayret göstermemiz gerekirken, açıklanan paket ile buraya ulaşmanın olası olmadığını söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur.
 
Açıklanan dar kapsamlı bu kredilerin ve desteklerin yaygın olarak kullanılmasının söz konusu olamayacağı, başvuruların içerisinden seçilecek bazı imtiyazlı kişilerin bu olanakları kullanacaklarına dair ciddi endişeler bulunmaktadır.
 
Hedef, üretimin devamını sağlamak ve bütün sektörlerdeki üreticilerin gelir seviyesini artırmak olmalıdır.
 
Bu amaç dışında yapılacak her hareket CTP-BG’nin tepkisiyle karşılaşacaktır.”