Bizler 19 Nisan seçimleri sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde halkımızın 2003 öncesinin karanlığına götürülmeye …

 Bizler 19 Nisan seçimleri sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde halkımızın 2003 öncesinin karanlığına götürülmeye çalışıldığını vurgulamış ve bu konuda genç arkadaşlarımızın dikkatini çekmiştik.

 
Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından birisi olan katı atık sorunu ve buna bağlı oluşan Dikmen Çöplüğü problemi konusunda son günlerde yaşanan gelişmeler CTP Gençlik Örgütü’nün daha önceki tespitlerini doğrular niteliktedir.
 
Bu rahatsızlığı ifade etmek amacıyla yapılan eylemlerde yaşananlar ise bu konunun bir diğer tarafıdır ki bu bizce çok daha önemlidir. 
Ülkede her türlü sorunu çözebileceğinizi iddia edebilirsiniz! Ekonomik alanda tedbirler alacağınızı söyleyebilir, çevre sorunları ile ilgileneceğinizi anlatabilirsiniz. Ancak eğer bir ülkede özgürlüğün sınırlarını genişletmek yerine bunu daraltma yoluna giderseniz yaptığınız ya da yapmayı taahhüt ettiğiniz çalışmaların hiçbir önemi kalmaz.
 
Dikmen çöplüğünün yarattığı sorunları protesto etmek için eylem yapan insanımıza “izinsiz ateş yakmak” ve “çevreyi rahatsız etmek” gibi gerçek olmayan sebeplerle dava açılmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki CTP Gençlik Örgütü olarak bu tip faşizan davranışlara karşı bütün örgütlerimizle birlikte gereken tepkiyi vermekten çekinmeyeceğiz.
Halkın demokratik iradesinin yansıması olan meclisin önünde çevre sorunlarını protesto etmek amacıyla eylem yapılmasına bile tahammül edemeyen zihniyetlerin bu ülkede hiçbir sorunu çözemeyeceği ortadadır. Daha yolun başında bu tip antidemokratik uygulamaları devreye sokanlar halkımızı demokratik bir anayasaya, gelişmiş bir demokrasiye ve sağlam bir ekonomik yapıya kavuşturamaz.
 
CTP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri
 
Ömer Naşit