CTP-BG Grup Başkanvekili Sonay Adem’den hükümete çağrı…

 CTP-BG Grup Başkanvekili Sonay Adem’den hükümete çağrı…

 
“Asgari ücret bir an önce belirlenmeli”
 
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) hükümeti, 2008 yılı hane halkı bütçe anketini de göz önüne alarak, bir an önce asgari ücreti belirlemeye çağırdı. CTP-BG Grup Başkanvekili Sonay Âdem konuyla ilgili açıklamasında hükümetin Meclis’teki çoğunluk sorununu aşmak için Anayasa’nın olağanüstü koşullar için öngördüğü kanun gücünde kararname yöntemine başvurarak toplum için son derece önemli konuları halk ve meclis’i devre dışı bıraktığına da dikkat çeken Âdem, hükümeti 2009 yılı asgari ücretini bir an önce belirlemeye ve Anayasa’nın öngördüğü yasa hazırlama prosedürünü izleyerek Meclis ve halkı devre dışı bırakmadan gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya çağırdı.
Adem, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
 
“Seçimlerden önce çalışanların hiçbir hakkına dokunmayacağı, hatta daha da geliştireceği vaadinde bulunan ve bu konuda yazılı taahhüt veren UBP, hükümete gelişinin üstünden neredeyse 3 aya varan bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz 2009 yılının asgari ücretini belirlemedi. Bilindiği gibi şu anda yürürlükte olan asgari ücret (aylık 1190 TL) 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlükte bulunmaktadır. O tarihten bu güne hayat pahalılığındaki artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı hane halkı bütçe anketinin verilerinin hazır olmaması ve erken genel seçimler nedeniyle geçmiş hükümet döneminde belirlenemeyen 2009 yılı asgari ücretinin bir an önce belirlenmesi gerekmektedir. Bu yapılırken, 2008 yılı hane halkı bütçe anketi sonuçları esas alınarak artık güncelliğini yitirmiş katsayılar (hane halkı büyüklüğü, hane halkı tüketim dağılımı vb) güncellenmeli ve yeni kriterlerle hesaplama yapılmalıdır.
Ancak bunlar yapılamıyorsa, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren gerçekleşen hayat pahalılığı esas alınarak yeni asgari ücret belirlenmelidir.
 
Bunun yanı sıra ülkemizdeki asgari ücret uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmalıdır geçmiş hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 31 Aralık 2008 tarihinde açıklanan asgari ücret konusunda yapılması öngörülen, ancak erken genel seçimler nedeniyle yapılamayan yasal düzenlemeler ele alınıp tartışılmalıdır. Bu tartışma sonucunda ülkemiz için en uygun asgari ücret rejimi yasal düzenleme ile hayata geçirilmelidir. Ancak bu yapılırken normal yasal prosedür izlenmeli ve meclis devre dışı bırakılmamalıdır. Hükümet, Meclis’teki çoğunluk konusundaki sıkıntılarını aşmak için tehlikeli bir şekilde toplum için son derece önemli konuları Meclis’e sunmadan,  yasa gücünde kararnamelerle aşmaya çalışmaktadır.
 
Özellikle yabancı işçilere getirilen af ve hayat pahalılığının 6 ayda bir uygulanmasını öngören düzenlemeler, Meclis’i ve dolaysıyla tüm halkı devre dışı bırakma eğiliminin açık göstergeleridir. Anayasanın çok özel ve olağanüstü koşullar için öngördüğü “yasa gücünde kararname” yöntemi, Meclis’i ve halkı devre dışı bırakmak ve hükümeti Meclis’in yerine koymak amacıyla kullanılmamalıdır. CTP-BG, bu yöntemin alışkanlık haline getirilmesine şiddetle karşıdır ve bu konuda mücadelesine devam edecektir.
 
UBP hükümetini, 2009 yılı asgari ücretini bir an önce belirlemeye, ülkemiz gerçeklerine en uygun olacak şekilde yeni bir asgari ücret rejimi oluşturmak üzere toplumun tüm kesimleri ile konuları paylaşıp tartışarak ve Anayasa’nın öngördüğü yasa hazırlama prosedürünü izleyerek Meclis’i ve halkı devre dışı bırakmadan gerekli yasa düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz.”