Son kurultayını 27 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştiren ve 19 Nisan 2008 Erken Genel Seçimleri …

 Son kurultayını 27 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştiren ve 19 Nisan 2008 Erken Genel Seçimleri dolayısıyla olağan tarihinde toplanamayan CTP Gençlik Örgütü kurultayı 16 Mayıs 2009 Cumartesi günü saat 14:30’da Yakın Doğu Üniversitesi, Kütüphane Salon 1’de gerçekleştiriliyor.

 
Dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan olağan kurultayda Gençlik Meclisi’ne 30 ve Disiplin ve Denetleme Kurulu’na ise 5 üye seçilecek. Kurultayda ayrıca genel başkan da belirlenecek. CTP Tüzüğüne göre 30 yaşından gün almamış tüm üyeler kurultayda oy kullanabiliyor.
 
Başvuru süresinin 9 Mayıs 2009 Cumartesi günü sona erdiği kurultay için aday sayısı ile seçilecek üye sayısı eşit olduğundan kurultay seçimsiz olarak tamamlanacak. Yeni seçilen gençlik meclisi ilk toplantısında 8 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nu kendi içerisinden seçerek oluşturacak.
 
Programda açılış ve divanın oluşturulmasından sonra, demokrasi şehitleri anısında saygı duruşu yapılacak. Faaliyet raporu ve mali raporun okunup aklanmasından sonra Genel Başkan Erbay Akansoy konuşmasını yaparak görevini devredecek. Genel başkanlığa tek aday olan Haşim Kiracıoğlu, bu görevi Akansoy’dan devralacak.