CTP-BG Milletvekili ve CTP MYK Yerel Yönetimler Sorumlusu Dr. Okan Dağlı:

 CTP-BG Milletvekili ve CTP MYK Yerel Yönetimler Sorumlusu Dr. Okan Dağlı:

 
“Belediyecilikte çığır açtık”
 
“Yerel yönetim anlayışıyla belediyeciliğin sadece çöp toplayıp su dağıtmak olmadığını, özellikle kültür sanat faaliyetleriyle halka hissettirdik…Yerel yönetim reformunun büyük kısmını hayata geçirdik…Devlet katkısı yüzde 6’dan yüzde 7.7’ye çıktı”
 
CTP-BG Gazimağusa Milletvekili ve CTP MYK Yerel Yönetimler Sorumlusu Dr. Okan Dağlı, belediyecilikte çığır açtıklarını söyledi.
 
Dağlı, bir radyo programında yaptığı konuşmada, CTP’nin son onbeş yılda yerel yönetim anlayışıylae bu alanda rekabet üstü değerini yaratıp farkını ortaya koyduğunu vurguladı.
 
İlk kez 1994’te beş belediye kazanarak özellikle 3 büyük belediye Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta iktidara gelen CTP’nin “yerel yönetim” olgusunu gündeme getirerek belediyecilikte adete çığır açtığını ifade eden Dağlı, yerel yönetimin sadece belediyecilikten ibaret olmadığını yani çöp toplama ve suyun dağıtımı ile sınırlı olmadığını gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleriyle de halka hissettirdiğini kaydetti.
 
Okan Dağlı, CTP-BG’nin, 2003’te hükümete büyük ortak olmasıyla beraber hızla belediyelerde reformu gündemine aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
 
DEVET, GİDERLERİ ÜSTLENEREK BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTIRDI
“2004 ile 2009 arasındaki 5 yıllık hükümet döneminde yerel yönetimlerde reformun büyük bir kısmını hayata geçirmiştir. Belediyelerin gelirlerinin artıtılması, kendi ayakları üzerinde durması ve tüm köylerin belediye hudutları içine dahil edilmesi gerçekleştirilmiştir.
 
Beldiyelerin gelirleri, en büyük gider kalemlerini devlet kendi üzerine alarak artırmıştır. Emlak vergisi yeniden düzenlenerek belediyelerin gelirleri artırılırken, sağlık vergisi belediye gelirlerine ilave edilmiştir. Tüm belediye emeklileri devlet tarafından devralınmış ve şu anda memur statüsünde çalışan ve emekli olacak olanlar da devlet emeklisi olacağı konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Emlak gelirlerinin artırılmasıyla beraber bu gelirlerin bir kısmının bölgelerde eğitime ve okullara harcanması için yasal düzenlem yapılmıştır. Bu düzenlemeyle okullarda yeni dersliklerin yapımına ve fiziki alt yapının güçlendirilmesine hemen başlanmıştır.”
 
PERSONEL YASASIYLA ÇALIŞANLAR YASAL HAKLARA KAVUŞTU
 
CTP-BG Milletvekili ve CTP MYK Yerel Yönetimler Sorumlusu Dr. Okan Dağlı, Belediyeler Personel Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle çalışanların yasal haklarına kavuştuğuna işaret ederek, 2 binden fazla belediye çalışanının yasal statüsü ve kadrolanma hakkı kazandığını, ayrıca toplu sözleşme haklarının da korunduğunu söyledi. Yasayla, 1995’ten beri bekleyen terfi, amirlik ve müdürlüklerin gündeme geleceğini kaydeden Dağlı, Temmuz 2007 öncesi işe girenlerin ise öncelikli durumlarını koruyacağını bildirdi.
 
BELEDİYE PERSONELİNE SİYASET YASAĞI KALKTI
 
Dağlı, “Belediye personeline siyaset yasağı kaldırılmıştır. Bu da CTP’nin çalışana bakış açısını ortaya koymaktadır” dedi.
2006 nüfus sayımı sonucu, çoğunluğu UBP ve DP’li olan 19 belediyenin 5 trilyon avans borcunun hibe edildiğini de hatırlatan Dağlı, “Sürekli ayrımcılıkla suçlanan CTP aslında ayrımcılığı UBP ve DP’li belediyeler lehine yapmıştır. Nüfusu azaldığı halde Güzelyurt gibi bir takım belediyelere gelirleri azalmaması için bir önceki yılın nüfusuna göre devlet katkısını yapmıştır. Buna karşın nüfusu artan Yeniboğaziçi ve Gönyeli gibi belediyeler de artan nüfusunun farkını almamıştır” diye konuştu.
 
Okan Dağlı, belediyelerin bugüne kadar ödemediği 4 trilyonluk sosyal sigorta borcunun, alınan tedbirlerle sıfırlandığını ve belediye personelinin rahatlatıldığını belirterek, “Yıllarca çalışanın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımını yapmayan UBP’li ve DP’li başkanların elinde olan başta Lefke olmak üzere bazı belediyelerin, işçiye olan bu borçları devlet katkılarından kesilip borçlarına yatırılmış ve çalışanların alacakları bu şekilde giderilmiştir” dedi.
 
KATKI PAYI ARTTI
 
Dağlı, buna karşın belediyelerin devlet katkısının yüzde 6’dan yüzde 7.7’ye çıkarıldığını ifade ederke, belediyelere uygulanan KDV’nin de yüzde 5’e düşürülmesiyle başka bir rahatlama sağlandığını vurguladı.
 
Okan Dağlı, geçtiğimiz eylül ayında yürürlüğe giren yasayla, belediyeler reformun en önemli kısmı olan tüm köylerin belediye hudutlarına dahil edilmesinin tamamlandığını kaydederek, böylece hem belediyelerin verimli çalışacak duruma getirildiğini, hem de 50 binden fazla insanın belediye hizmeti almaya başladığını hatırlattı.