CTP Gençlik Örgütü VIII. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, 26 Ocak 2008 tarihinde yapılan Gençlik Kurultayı…

 CTP Gençlik Örgütü VIII. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, 26 Ocak 2008 tarihinde yapılan Gençlik Kurultayı sonrasında göreve başlamış ve o tarihten itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. 

 
Her yıl yenilenmesi gereken kurultayımız 19 Nisan Seçimleri dolayısıyla yapılamamış ve seçim süreci de aynı yönetim ile tamamlanmıştır.
 
Görevde bulunduğumuz süre içerisinde “gençlik yarın değil, öncelikle bugündür!” anlayışı ile hareket ederek gençliğin fikirlerini özgürce söyleyebilmesi, düşünceleri ile ülke politik yaşamına katkı koyabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik.
 
Şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi basın yayın organları ile paylaştık. Ülkemizde ve dünyada gerçekleşen güncel olaylar ile ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşarak genç kesimler üzerinde bilinç uyandırmaya gayret ettik. Yaptığımız eylemlere ve açıkladığımız görüşlerimize zaman zaman bazı kesimlerden tepkiler gelmiş olsa da bunu ülkemizin demokratik zenginliği içerisinde değerlendirdiğimizi ve saygı ile karşıladığımızı bir kez daha yinelemek isteriz.
 
Geride bıraktığımız dönem içerisinde gerek örgüt içi kurumsallaşma çalışmalarımızla olsun gerek kitlemize yönelik eğitsel faaliyetlerimizle olsun gerekse eylemsel etkinliklerimizle olsun gençliği hep dinamik tutmaya gayret ettik. Aradan geçen 15 aylık süreden sonra geriye dönüp baktığımızda vizyon-misyon-amaç ve hedef çalışmalarımız için 3 periyotta düzenlenen maraton toplantılar, 11 tane eğitim çalışması, 10 tane dış temas, çok sayıda iki toplumlu girişim ve çeşitli vesilelerle düzenlediğimiz kitlesel eylemler gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Ayrıca bu süre içerisinde gençliğin “duvarlara değil, kağıtlara yazması”, fikirlerini özgürce söylemesi ve sorgulama yeteneğini kaybetmemesi için EVET ŞİMDİ adı altında bir dergi çıkardığımızı ve bunu da 6 sayı boyunca sürdürebildiğimizi görmekteyiz.
 
19 Nisan Erken Genel Seçimleri sırasında CTP Gençlik Örgütü olarak partimizin her noktasında görev yapmış ve aldığımız görevleri de layıkıyla yerine getirmiş olmamızın rahatlığı ile söyleyebiliriz ki; bu seçimlerde partimiz kaybetse de gençlik kazanmıştır. Yaşanan seçim döneminde gerek örgütsel anlamda gerekse fikirsel bağlamda her türlü katkıyı koyduğumuz ortadadır. Bu dönemde gençliğin ezici bir çoğunlukla CTP Gençlik Örgütü içerisinde yer almış olması da bunun en önemli göstergesidir.
 
Ortaya koyduğumuz çaba ülkemizin iki toplumlu, iki kesimli, toplumların siyasal eşitliğine dayalı bir federasyona kavuşması ve bu bağlamda gençliğin gelecek kaygısı duymadan yaşayacağı bir ülke yaratma hedefine ulaşmak gayesiyle gösterilmiştir.
 
Gelinen noktada partimiz 19 Nisan seçimlerinde, 2005 seçimlerine göre oy kaybı yaşamış ve bununla birlikte bu ülkede yaratılan statükonun esas yaratıcısı olan Derviş Eroğlu liderliğindeki UBP iktidara gelmiştir. Ortaya çıkan sonucu halkımızın verdiği karara saygı çerçevesinde karşılamış olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. Ancak ortaya çıkan durumun toplumun her kesimince iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve özellikle “çözüm ve AB” hedefi ile mücadele eden sivil toplum örgütleri, sendikalar ve gençlik örgütlenmeleri tarafından sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.
 
Partimiz CTP-BG, seçim dönemi boyunca 25+ hedefi ile çalışmalarını sürdürmüştür. Partimizin bu hedefini gençlik örgütü olarak bizler de benimsedik ve çalışmalarımızı bu hedefle sürdürdük. Seçim sonucunda 25+ hedefimize ulaşamadığımız için bütün genç üye ve sempatizanlarımızdan özür dileriz!
 
Biz bu yola hep birlikte çıktık! Bugün hiçbir şey olmamış gibi davranmamız mümkün değildir. Partimiz ciddi bir özeleştiri sürecine girmeli ve kendini yenilemeyi başarmalıdır. Çünkü bizler çok iyi bilmekteyiz ki, kimin ufku ne kadar geniş kitlelerle kucaklaşıyorsa özgürlük boyutu da o kadar engindir.
 
CTP Gençlik Örgütü olarak partimizin bu süreçte yapacağı tartışmaları kişiler üzerinden değil, fikirler üzerinden yapması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız suçlu aramak değil, partimizin yenilenebilmesine katkı sağlamak ve CTP’nin yeniden Kıbrıs Türk Halkı’nın belirleyici gücü olması için çalışmaktır.
 
Gelinen noktada parti içi yenilenme sürecine katkı sağlamak ve değişimin önünü açmak amacıyla Gençlik Örgütümüzün gecikmiş kurultayını 16 Mayıs 2009 tarihinde yapma kararı aldığımızı ve bu süreye kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
 
 
Erbay Akansoy
 
CTP Gençlik Örgütü
 
Genel Başkanı