Kıbrıs Sorununa çözüm bulunması amacıyla devam eden toplumlararası görüşmelerde müzakere sorumluluğunu 2 yıl önce devralan Derviş Eroğlu’nu uzun bir süreden beridir attığı hatalı adımlar nedeniyle uyarmaktayız. Tüm uyarılarımızda üstüne basa basa, halkımızı çözümsüzlüğe mahkûm etmek üzere olduğunu ifade ederek, CTP-BG olarak yapılması gerekenlerin altını çizdik.

Basın Açıklaması

Kıbrıs Sorununa çözüm bulunması amacıyla devam eden toplumlararası görüşmelerde müzakere sorumluluğunu 2 yıl önce devralan Derviş Eroğlu’nu uzun bir süreden beridir attığı hatalı adımlar nedeniyle uyarmaktayız. Tüm uyarılarımızda üstüne basa basa, halkımızı çözümsüzlüğe mahkûm etmek üzere olduğunu ifade ederek, CTP-BG olarak yapılması gerekenlerin altını çizdik.

Sayın Eroğlu’nun “tarihi kavşak olacak” iddiaları ile gittiği 2. Greentree Zirvesi’nde de yine hiçbir olumlu gelişme ve yakınlaşma sağlanamamıştır. Zirvede hiç bir ilerleme olmaması nedeniyle BM Genel Sekreteri Kıbrıs konusundan soğuyarak, liderleri yeni bir zirveye davet etmedi. Bunun yerine, Özel Danışmanı Downer’in hazırlayacağı bir rapora göre bundan sonraki dönemde nasıl hareket edeceğinin kararını vereceğini belirtmekle yetinmiştir.

O günden bugüne dek verilen beyanatlar, tehlikenin ne denli ciddi boyutta olduğunu gözler önüne sermiştir.  CTP-BG olarak yaptığımız temaslardan derlediğimiz bilgiler de, uyarılarımızın dikkate alınmadığını ve sürecin Kıbrıs Türk tarafının aleyhine olacak şekilde kopmak üzere olduğu endişelerimizi doğrulamaktadır.

CTP-BG, müzakere sürecini elindeki tüm olanakları kullanarak ve çok yönlü yoğun temaslarla yakından takip etmektedir. Bu çerçevede partimiz, Sayın Downer ile parti genel merkezimizde önemli bir toplantı gerçekleştirmiştir. Sayın Downer bu görüşmede, Mart sonu hazırlayacağı raporun olumlu olabilmesi için gerekenleri açık şekilde ifade etmiş ancak mevcut durumda bu konuda iyimser olmadığını gerekçeleri ile çok açık biçimde izah etmiştir. İzah edilen gerekçeler arasında BM Genel Sekreteri’nin Mart ayı sonuna kadar aşılması gereken konular olarak belirlediği Federal Cumhurbaşkanı’nın seçimi ve Mülkiyet konuları ön plana çıkmaktadır.

Federal Cumhurbaşkanının seçimi konusunun Sayın Eroğlu’nun çapraz oy sistemini 2 yıl boyunca reddetmesi yüzünden tıkandığı herkes tarafından bilinmektedir. Sayın Eroğlu’nun tüm iddialarının aksine, kendi yarattığı bu tıkanıklığın aşılmasını sağlayacak ve BM tarafından da olumlu bulunan tek bir öneri bile masaya getirmediği, bizzat BM yetkilileri tarafından ifade edilmektedir.

Mülkiyet konusundaki tıkanıklığın ana sebebinin ise, KKTC’de yapılmış bulunan eşdeğer dağıtımının adil olduğunun bağımsız bir mülkiyet komitesinde teyit edilmesine Sayın Eroğlu’nun karşı çıkması olduğu tarafımızca yeniden öğrenilmiş ve teyit ettirilmiştir. Sayın Eroğlu’nun toprak düzenlemeleri ile ilgili Annan Planı’na benzer bir düzenleme hedeflediğini ifade etmekten kaçmasının da karşı tarafı bu konuda çözüme değil katı tutuma iten önemli bir olumsuz tavır olduğu aynı çevrelerce ifade edilmektedir.

Sayın Eroğlu’nun BM’nin takdirini kazandığını iddia ettiği vatandaşlıkla ilgili toplam rakam yaklaşımı ise, kendinin değil Sayın 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın döneminde ortaya konmuş ve benimsenmiş bir yaklaşımdır. Sayın Eroğlu’nun kendi fikri olan ve müzakerelerde ilerleme sağlayabilmiş tek bir öneri dahi masaya getirmediği bu son değerlendirme ile yeniden doğrulanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ve ekibi, 2 yıl önce çözümün eşiğine gelinmişken devraldıkları müzakere sürecini bugün çökme noktasına taşımışlardır. Başta BM yetkilileri olmak üzere, konuya yakın ilgi gösteren tüm taraflar, ana tıkanıklıkların sonuç getirmeyeceği kesin önerileri Sayın Eroğlu’nun boş yere masaya getirip zaman kaybına neden olmasından kaynaklandığını artık açıkça ifade etmektedirler. Bu siyasetin tek hedefi bizi 2004 öncesi döneme geri döndürmektir. CTP-BG bu tehlikeye karşı her durumda mücadeleyi sürdürecek ve Kıbrıslı Türkler için çok ağır bedelleri olabilecek kalıcı bir bölünme olasılığına asla geçit vermeyecektir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, bizi dünyadan koparmak isteyen bu ayrılıkçı zihniyete karşı birlik içinde mücadele edeceğiz. Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenli geleceğini Birleşik Federal Kıbrıs’ta gören tüm ulusal ve uluslararası unsurlarla dayanışma içinde olmak CTP-BG için en öncelikli görevdir.

 

 

Özkan Yorgancıoğlu

 

CTP-BG Genel başkanı