UBP-DP Hükümeti hukuk tanımaz uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (f) bendinde, “kuraklık, yaygın bulaşıcı hastalıklar ve benzer hallerde sigorta fonlarının yeterli olmaması halinde gerekli tazminat için Devlet Bütçesinden ek tahsisat ayrılacaktır” şeklinde açık hüküm bulunmasına karşın, Bakanlar Kurulu, 17.1.2017 tarihinde, “yaşanan kuraklık sonucu tazminatların ödenebilmesine imkan sağlanması amacı ile Genel Tarım Sigortası Fonu’nun devletten oluşacak alacaklarından Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ihtiyaçları karşılandıktan sonra mahsup edilmek üzere 18,000,000 TL’nin Genel Tarım Sigortası Fonu’na aktarılmasına karar verdi”.

Kuraklık sonucu tazminatların ödenememesi durumunda ne yapılması gerektiği Yasa’da son derece net bir biçimde ve yoruma açık olmayan amir bir hükümle düzenlenmişken Hükümet, yaptığı hukuka aykırılığı “kitabına uydurma” gayesiyle bu konuda, Sayıştay’dan, kararın “uygulanmasının uygun olduğu”na dair bir yazı almayı da ihmal etmedi. Her şeyden önce Hükümete, Sayıştay’ın hukuka uygunluk konusunda görüş verme yetkisi bulunmadığını, verilen görüşün olsa olsa “mali uygunluk”la ilgili olabileceğini hatırlatmak ve bu görüşün belirttiğimiz açık hukuka aykırılığı örtemeyeceğini bildirmek isteriz.

Hükümetin bununla yetinmeyip Sigorta Yönetim Kurulu’nu kararı kabul etmesi için baskı altına alması ve bunu başaramayınca Yönetim Kurulu’nda görev yapan kamu görevlilerini görevden alma yoluna gitmesi yönünde alınan duyumlar ise ortada daha da büyük bir garabetin bulunduğunu düşündürmektedir.

Hükümeti bir an önce bu hukuk dışı karardan geri dönmeye, görevden alınan bürokratların görevden alınma gerekçelerini kamuoyuna açıklamaya ve anayasal bir kurum olan Sayıştay’ı hukuka aykırılıkları ört bas etmek için kullanmaktan vazgeçmeye davet eder, daha bir yılı bulmamış görev süresi içerisinde hukuka aykırı işlem yapma rekorunu elinde bulunduran hükümetin bu tür işlemleri karşısında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağımızı ve ana muhalefet partisi olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmayacağımızı bildiririz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi