CTP Kadın Örgütü: Ortak sorun kadının obje olarak algılanması!

CTP Kadın Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, bugün bazı yayın organlarında kadına yönelik yer alan şiddet haberleri üzerine açıklama yaptı.İşte açıklama:

“Ülkemizde her gün artarak yayılan kadına şiddet haberleri biz kadınları oldukça kaygılandırmaktadır. Bizler CTP Kadın Örgütü olarak toplumumuzun kadına bakış açısının çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken, adamızda bu tür olayların yaygınlaşması ve uluorta cesaretli bir şekilde toplumun tam gözlerinin önünde gerçekleşmesi ülke geleceği açısından bizlere üzüntü vermekte ve bizleri kaygılandırmaktadır.
Kadının toplumdaki yerinin yeniden sorgulanmasını, halkımızın eşitlikçi bir toplum yaratma gayesine sahip çıkmasını bekliyoruz. Bugün basına yansıyan iki olayın da şiddet gören taraflarının kadın olmasının ortak sorunu kadının bir birey olmaktan çok bir obje olarak algılanması ve erkek egemen ataerkil zihniyetin kadınları tahakküm altına alma çabasındandır. Erkek egemen zihniyet ve sonucunda oluşan şiddet ve baskıcı eylemler örgütümüz tarafından kesinlikle kabul edilemezdir.
Kadının özgür düşünme ve özgürce hareket etme hakkının bir insan hakkı olduğu tarafımızdan bir kez daha vurgularken, bu tür olayların son bulması için çalışmalarımızı hızlandıracağımızı da kamuoyu ile paylaşırız.”

CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı
Çelen Özkaynak