CTP Gençlik Örgütü olarak bizler, gençlerimizin eğitimde yaşadıkları sorunları yakından takip etmekte ve endişe ile hayretler içerisinde izlemekteyiz. Okulların zamanında açılamaz oluşu, sınıfların kalabalık oluşu, özel eğitim sektöründe çalışan genç öğretmenlerin, eğitmenlerin ve akademisyenlerin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve adaletsizlikler, devlet okullarının kalitelerinin düşürülmesi, ilgisizlik ve bakımsızlık, ilahiyat eğitiminin küçük yaşlara çekilme çabası, gençlerin sosyal hayattan koparılmaya çalışması gibi eğitimde yaşanan çok yönlü sorunlar bizleri ve tüm gençlerimizi toplum hayatına başladıkları ilk günden itibaren olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bunlar aynı zamanda UBP zihniyetini de bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geleceğin bu hükümetçe umursanmaması sayesinde, okul yetkililerinin talepleri karşılanmıyor, okulların eksikleri ve personelleri tamamlanmıyor, nüfus artışına bağlı olarak yapılması gereken ek binalar yapılmıyor. Özel eğitim sektörünün rant paydasından nasibini alan UBP hükümeti, devlet okullarını ilgisiz ve altyapısız bırakıyor, umursamıyor. Yapılan öğretmen atamaları gelişi güzel yapılıyor, hatta çoğu zaman yapılmıyor. Öğretmen sınavlarında yapılan uygulamalar bizleri korkutuyor. Uzmanlık alanlarının farklı bir alan olmasına rağmen, farklı bir göreve atanan genç öğretmen arkadaşlarımız, atandıkları görevleri diledikleri gibi yerine getiremiyor ve bu durum hem öğrenciye hem öğretmene zulüm haline geliyor. Her sene dönem sonuna kadar belirlenmeyen SBS müfredatları, zaten sınav stresiyle 10 yaşında tanışan öğrencilerin ve velilerinin kafa karışıklığına neden oluyor. Bu belirsizlikler maddi olarak iyi durumda olan aileleri özele yönlendirirken diğer ailelerin çocuklarına fırsat eşitsizliği yaratıyor. Öte yandan, 10 yaşından itibaren dershane ve özel ders peşinde koşan öğrenciler sosyal hayattan yeteri kadar yararlanamıyor ve bu gençlerin, gençlik döneminde sosyal çevrede bocaladıkları görülüyor.  

                Eğitim ve iş gücü planlamasının olmaması bu ülkede en büyük yaramız. Üniversitelerde gelişi güzel bölümlerin açılması ve nüfusu çok az olan bir ülkede bir bölüme birden fazla üniversitede izin verilmesi, yeni mezunlar arasındaki iş bulma rekabetine ilk baştan bir motivasyonsuzluk ekliyor. Bununla birlikte enflasyonu olan bölümlere halen burs verilip, teşvik edilmesi işsiz üniversite mezunu gençler ordusu yaratıyor. Ara eleman sorunu olan bir ülkede, meslek okullarına verilmesi gereken önem, rantı, belirli kişiler arasında bölmek amacıyla üniversitelere veriliyor. Bizler meslek okullarına giden ve gidecek olan gençlerle ilgili ekstra olumlu düzenlemelerin yapılmasını defalarca önerdik ve önermeye devam edeceğiz. Ancak, öğrenciler meslek okullarına yönlendirilmek yerine, meslek okulları altyapı eksikliği yüzünden küçültülüyor, kapatılıyor. Gençlerin o mesleğe olan yetenekleri en başından engellenip, istemedikleri bölümlere yönlendirilerek köreltiliyorlar. Unutulmamalıdır ki meslek öğrenmek, yetenekleri açığa çıkarmakla birlikte hem toplumun eksiklik duyduğu ara eleman sıkıntısını ortadan kaldıracaktır hem de işsizlik oranını düşürerek gençlerimizi topluma kazandıracaktır.

                Bizler CTP Gençlik Örgütü ve tüm gençlik olarak sosyal devlet olmanın gereklerinden olan parasız eğitimin ve fırsat eşitliğinin koruyucuları olmak durumundayız. Devlet okullarının hükümet eliyle yok oluşlarına seyirci kalmayacağız. Eğitimin siyasete alet edilip, genç beyinlerin sorgulayıcı olmaları destekleneceği yerde köreltilmesi ve sorgulayıcı yaklaşımdan uzaklaştırılması örgütümüz tarafından kabul edilir bir şey değildir. Eğitim, herkesin eşit haklara ve olanaklara sahip olduğu bir yapıda olmalıdır. Eğitimin; küçük hesapların, kurultay kavgalarının, gericiliğin ve bu odaklara yaranmaya çalışan anlayışların kullanabilecekleri bir kapı olarak görülmesine izin vermeyiz.

                Bugün UBP Hükümeti tarafından umursanmayan eğitim,  gençler ve aileleri tarafından gelecekte yaşanacak büyük sorunlar olarak görülüyor. Toplumun tüm kesimleri UBP’nin yarattığı bu gidişata daha fazla tahammül edemeyeceğini her fırsatta belirtiyor. Buradan UBP Hükümeti’ne sesleniyorum; kendi çıkarlarınız uğruna heba ettiğiniz eğitimin üzerinden ellerinizi çekin!

 

CTP Gençlik Örgütü

Ürün SOLYALI   

Genel Başkan