CTP Gençlik Örgütü, bugün Askeri Mahkeme’nin Murat Kanatlı için verdiği kararı kınayarak vicdani ret hakkını
tanıyacak olan yasal düzenlemelerin derhal yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

CTP Gençlik Örgütü olarak askerlik süresinin kısaltılması ve bedelli askerliğe ilişkin değişiklik yasa önerisindeki en büyük eksikliğin, temel bir insan hakkı olan vicdani ret hakkı olduğunu yineler, askerlikle ilgili sıkıntıları iyileştirilebilecek her türlü değişikliğe destek verdiğimizi bir kez daha hatırlatırız.
Bugün Askeri Mahkeme’nin Murat Kanatlı’nın ‘seferberlik davası’ ile ilgili vermiş olduğu karar militarist nitelikte ve temel insan haklarına aykırı bir karardır. Vicdani ret hakkının kabul edilmemesi bireyin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir uygulamadır. Bu noktada bu konu bir an önce gerekli anayasal değişikliklerle düzenlenmelidir.
Şunu da belirtmek isteriz ki dünyada vicdani ret hakkı için verilen mücadele iyi okunmalı ve ciddiye alınmalıdır. Bu mesele bütünlüklü olarak bir kişinin ideolojisi ve inançları uğruna militarizmin bir parçası olmayı topyekun reddetmesidir.
CTP’li gençler olarak ülkemizde vicdani ret hakkının anayasal düzeyde kabul edilmesi ve AB uyum yasaları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son yaptığı düzenlemeler çerçevesinde askerliğe alternatif hizmetler üreterek, kişisel özgürlükler içerisinde yer alması ve anayasanın sivilleşmesi için gerekli düzenlemelerin derhal yapılmasını talep ediyoruz.