UBP hükümetinin kamu görevlilerinden sonra yurt dışında burslu eğitim gören öğrencilerin de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ile seyahtlarını yasaklayan kararını değerlendiren CTP Gençlik Örgütü,” Dünyalı olmaya çalışırken, yasakçı zihniyetlerle de mücadele ediyoruz” dedi.

Eğitim, çağdaş ülkelerin ve hedef olarak ortaya koyduğumuz Avrupa Birliği üyesi tüm ülke hükümetlerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmasına karşı, ülkemizde UBP Hükümeti; 9 Nisan 2012’de aldığı bir kararla, yasakçı ve gençlerin önünü tıkayan, eğitime sınırlar koyan, anayasal haklardan yararlanılmasına karşı duran girişimlerine devam ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri hükümetleri, programlarında, eğitim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi, gençler, öğrenciler, öğretmenler ve her seviyedeki okullar arasında işbirliğinin ve değişimin artırılması, ulusal eğitim sisteminde Avrupa boyutunun geliştirilerek diplomaların ve eğitim sürelerinin karşılıklı tanınması, uzaktan eğitimin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitimin teşvik edilmesi ve kalitesinin artırılması gibi temel hedefler dururken, KKTC’de UBP Hükümeti, bizlerin üretmesini ve başka dünyalarla tanışmamızı bir tehlike olarak görmektedir.

UBP Bakanlar Kurulu, almış olduğu karar ile TC ve KKTC dışında okumaya gidecek olan gençlerimizi daha fazla teşvik etmek yerine,  kendi çocuklarının da içinde olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile bir şekilde ambargo ve engellemeleri aşan gençlerimize de kendi hükümetleri olarak engel koymayı reva görüyor. Bizler, Bolonya Süreçlerini, Avrupa Öğrenci Değişim Programlarını, iş bulma kurumsallaşmalarını tartışırken, ülkemiz eğitimini dünya ile tanıştırmaya çalışırken; yasakçı, kural tanımaz ve ufuksuz zihniyetlerle de mücadele etmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu durum, aslında UBP kararı olarak bizleri hiç şaşırtmayan ama ülkemiz gençliği adına çok fazla üzen bir karar olarak gündemdedir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir.

Bu kararın alınma gerekçesi derhal gençlerle paylaşılmalıdır. Nedir bu kararın altında yatan temel gerekçe? Türkiye Hükümetinin maaş masasındaki yeni bir ricası mı bu? 1 Temmuza giderken Avrupa Birliği ile olan tüm ilişkilerimizi de kesmek niyeti mi? Gençlerimizi kendi sınırları içerisine hapsetmek istenci mi?

Dünyada kaç ülke KKTC pasaportunu tanımaktadır? UBP, Bir pasaportu yasaklarken bir başka pasaportu teşvik ediyor. UBP Hükümetini bu kararı almaya iten gerçek sebep nedir?  Vize işlemlerinin hem zaman aldığı hem de maliyetli olduğu da bir başka gerçek. Bakanlar Kurulu sadece eğitime değil, kültür sanata, ülkesini gerek folklor gerek spor gerekse sanat ile tanıtacak, temsil edecek gençlere de imkân tanımaktan yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da feragat ediyor. Ülke gençliğine hiçbir şey vermeyen UBP almaya da devam ediyor. Burs tüzüğümüzün temel amacı olan gençlerimizi yüksek öğrenime teşvik etmek ilkesi bir Bakanlar Kurulu kararı veya genelgesi ile bertaraf edilmeye çalışılıyor. Burstan yoksun kalma kuralları ilgili tüzükte gayet açık ve nettir. Böylesine bir gerekçe keyfi olarak yaratılamaz. Bu hukuk tanımazlığa tahammül etmemiz beklenmemelidir.

Bu yasaklama sadece KKTC hükümetinin vermekte olduğu bursla ilişkilendirilemez.  Bu yasaklama neticesinde gençlerimizin yurtdışında ve özellikle AB ülkelerinde üniversitelere ödedikleri harçlar ve yurt ücretleri üç katına çıkacak, ikametgâh yani AB içerisinde serbest dolaşım hakkı olan gençlerimizin bu özgürlükleri de ellerinden alınacaktır. Ekonomik çöküntü yaşamakta olan aileler daha da zora girecektir. Bu zararları KKTC Eğitim Bakanlığı mı, TC Eğitim Bakanlığı mı karşılayacak. UBP Bakanlar Kurulu bir takım odaklara yaranmak adına attığı adımların doğuracağı diğer sorunları da görmeden veya umursamadan hareket etmektedir.

UBP, Ülkemize bilimi, dünyalı değerleri taşımak gayretinde olan ve aslında Kuzey Kıbrısın doğal ve dinamik elçileri olarak Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın her yanında olan gençlerimizi, yasakçı ve baskıcı zihniyeti ile dikenli tellerin içerisine hapsetmek istemektedir.

Özellikle yıllarca dünyadan kapalı, bilgiye aç, uzmanlaşma konusunda açığı bulunan ve tümünün bu ülkenin geleceği için dirsek çürüttüğü gençlerimize UBP hükümetinin öngörüsüz, ekonomik akıldan uzak, emir alıcı ve aslında bireyi tahakküm altına sokan politikaları neticesinde bugün öğrenci arkadaşlarımız eğitim hakkını özgürce yaşayamamaktadır.

Eğitimi planlayamayan, işgücü planlaması ile ilgili hiçbir fikri olmayan, gençlerimizin girişimciliklerine teşvik öngörmeyen, asgari ücreti ülke şartlarına göre saptayamayan, insanımızı açlık sınırına iten UBP, tüm bu imkânsızlıklar çerçevesinde eğitim ve öğrenim görerek ülke üretimine ve geleceğine katkıda bulunmaya çalışan gençlerimizin de önünü tıkamakta, tahakküm altında yaşamaya mahkûm etmektedir. UBP hükümeti yasakçıdır, baskıcıdır ve ülkemiz gençliğinden korkmaktadır. Korkmalıdır da. UBP Hükümetini biz gençlere karşı aldığı tüm tavırlardan ötürü affetmeyeceğiz.

CTP Gençlik Örgütü, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim ve öğrenim gören üyesi olan ve/veya olmayan tüm öğrencilerin haklı mücadelesine destek vermektedir. Öğrenme hakkı ile bilgiye eşit ve özgürce ulaşmanın olanaklarının sağlanması, eğitimin temel hedeflerindendir ve ülkemizin geleceğidir. Gençlerimizi bu haktan ve özgürlükten mahrum eden ve edecek olan tüm yasakçı zihniyetlere ve hareketlere karşı olduğumuzu, öğrencilerin hak mücadelelerinde yanlarında tüm gücümüzle durduğumuzu, bu mücadeleyi liselerdeki gençlerimizi ve ailelerini, üniversitelerde okumakta olan ve yurtdışı hayalleri ve hazırlıkları yapan tüm gençlerle birlikte yürüteceğimizi yineleriz.

 

Ürün Solyalı

 

CTP Gençlik Örgütü (a)

Genel Başkan