CTP-BG Merkez Yönetin Kurulu, yetkilerini yasadışı kullanan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın, % 25 meclis desteğiyle belediyeyi yönetmesi için zemin hazırlamaya çalışan İrsen Küçük Hükümeti’nin getirdiği yasa değişikliğini kabul edilemez olarak niteledi. Atılan bu adımla kaosun daha da derinleşeceği belirtildi.

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşanan iflasın baş sorumlusu Cemal Bulutoğluları ve onu destekleyen UBP’li Belediye Meclis üyeleri istifa edip seçimle yeniden güven ortamı yaratılmadan içine girilen çıkmazdan ve kaostan kurtulmak mümkün değildir. Bu anlayışa destek veren UBP hükümeti de yaşanan iflasta en az bu yöneticiler kadar sorumludur.

Uyguladıkları çağdışı yönetim anlayışıyla Lefkoşa Türk Belediyesi; gerek yönetsel, gerek personel, gerekse mali yönden tam bir çıkmaza sokulmuştur.  Personel bir önceki ayın maaşını hala alamadığından tam bir çöküntü ve atalet içine girmiştir. Lefkoşa Belediye personelinin maaşlarını alamamaktan kaynaklanan sıkıntıları, sadece kendi ailelerini değil, ülkenin zaten bozuk olan dengelerini daha da olumsuz duruma getirmektedir. Lefkoşa Belediyesi’nde yaşanan iflas, ülkenin ekonomik dengelerini de ciddi bir şekilde etkiler hale gelmiştir.

Belediyeye karşı Lefkoşa halkı da tam bir güvensizlik içindedir. Sayıştay raporlarına yansıyan olumsuzluk ve suçların savcılık ve mali polis tarafından incelenmekte olmasına karşın, halk durumun çok daha kötü olduğunu, piyasadaki karşılıksız bekleyen çekleri ve yaşanan yolsuzlukları çok iyi bilmektedir. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarında görüldüğü gibi, halk belediye başkan ve yönetimine güvenmemekte, buna bağlı olarak da yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmektedir. Bu belediyede yaşanan iflası daha da derinleştirmektedir.

Yaşanan tüm olumsuzluklarla birlikte, göstermelik toplanma çabalarıyla meşruiyetini kaybetmiş belediye başkanı, bunu gizlemeye çalışmakta ve sanki bir şeyler yapmak ister gibi görünerek meclis üyelerini meclisten atmakla tehdit etmektedir. Son istifalar kendisine güvenin ne boyuta düştüğünü açık olarak göstermektedir. Bu olumsuz gelişmelerin ve belediyenin iflasının baş sorumlusu Cemal Bulutoğluları istifa edip, güven duyulan yeni bir yönetimin başa gelmesi dışında bu çıkmazdan kurtuluş mümkün değildir.

Bütün bu olumsuzluklara destek vererek ülkemizde gelmiş geçmiş en kötü ve kişiliksiz hükümet ve başbakan İrsen Küçük ise, belediyedeki diktatörlük anlayışını daha da artıracak bir yasa değişikliğini gündeme getirmekte ve acizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Cemal Bulutoğluları’nınki gibi çok kötü bir üslup ve kavgacı bir siyaset anlayışını, daha da diktatörleştirecek bu değişiklikle ne yaptığını bilmezliğini ortaya koymaktadır. Şimdiye kadar başkanlık yetkilerini hep yanlışlıklar, usulsüzlükler ve yasadışılıklar yönünde kullanan Cemal Bulutoğluları’nın  % 25 meclis desteğiyle belediyeyi yönetmesi için zemin hazırlanmaya çalışılmaktadır. Belediyelerdeki başkanlık sistemi anlayışında güçler dağılımını belediye başkanı lehine daha da bozarak iflası daha da derinleştirmeye çalışmakta, benden sonrası tufan anlayışını uygulamaktadır. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Vizyonsuzluktan ve çözüm bulma yeteneğinden yoksun bu hükümetin getirdiği yasa değişikliğini kabul etmek mümkün değildir. Bu adımlarla kaos daha da derinleşecektir. Sorunu yaratanın sorunu çözmesi mümkün değildir. UBP hükümeti, bu adımlarla hem Lefkoşa Belediyesi’nin hem de ülkenin batışını daha da hızlandırmaktadır.

Lefkoşa Belediyesi’nde, bütün bu olumsuzluklara ve iflasa rağmen yapılacaklar ve çözüm yolunda atılacak adımlar vardır. CTP-BG bu çözümlemeler konusunda büyük belediyecilik deneyimine sahip olup, halkımızı mutlaka bu açmazdan kurtaracaktır. Bunun yolunun açılması için, öncelikle Cemal Bulutoğluları’nın istifası gerekmektedir. Yaşanan gecikme, çözümün faturasını daha da artırmakta, kaosu derinleştirmekte, UBP’nin halka ihanetini resmileştirmektedir.

Bilinmelidir ki bizler, öncelikle haklarından mahrum bırakılan belediye çalışanlarıyla mutlak bir dayanışma içindeyiz ve öyle olmaya da devam etme kararlılığındayız. Ayrıca, hak ettiği yaşam standardının çok altında bir hizmet düzeyine mahkum edilen başkent halkının daha fazla mağduriyet yaşamaması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu gerçeklerden hareketle kimsenin kendi siyasi geleceği için Kıbrıs Türk Halkının önünün tıkama hakkı olmadığını bir kez daha vurgular, iflasın sorumlularını istifaya davet ederiz.

 

CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu