Devam etmekte olan Greentree zirvesinden gelen bilgilerin ümit verici olmadığına işaret eden CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, “liderler aşamadıkları tıkanıklıklarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve heyetinin de müzakerelerde öneri getirerek farklılıkların giderilmesine katkı koymalarına fırsat vermelidir. Greentree’de ilerleme ancak bu şekilde sağlanacaktır” dedi

Ulusal Birlik Partisi Hükümetinin beceriksizliği nedeni ile ülkemiz kargaşaya sürüklendiği ve gelecek kaygısı ile çalkalandığı bir ortamda Kıbrıs sorununa çözüm bulunması hedefi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde Greentree’de liderler arasında beşinci zirve yapılmaktadır.
İlk gün sonunda yapılan açıklamalar ümit verici nitelikte değildir. Bunun ana nedeni tarafların Greentree’ye gitmeden gerçek anlamda yoğun görüşmeler yapmamaları ve konuları zirveye bırakmış olmalarıdır. Yakınlaşma sağlanmamasında liderlerin New York’a gitmeden gerekli bilgi ve veri alışverişini BM Genel Sekreteri’nin talep ettiği şekilde gerçekleştirmemelerinin de önemli etkisi olmuştur.
Bu durum son derece endişe vericidir. Yakınlaşma sağlanmadığı takdirde Genel Sekreter’in Greentree sonrası için öngördüğü aşamalar ve bunları takiben çok taraflı konferans aşamasına geçmek, yani Kıbrıs sorununu bitirmek, mümkün olmayacaktır. 
İki liderin sorunun çözümü konusunda daha büyük bir istekle çalışmaları ve yapıcı olmaları gerekmektedir. Liderler aşamadıkları tıkanıklıklarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve heyetinin de müzakerelerde öneri getirerek farklılıkların giderilmesine katkı koymalarına fırsat vermelidir. Greentree’de ilerleme ancak bu şekilde sağlanacaktır. 
Gelinen aşamada CTP-BG olarak Sayın Eroğlu’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Annan Planı’na “evet” diyerek tüm dünyada haklı bir saygınlığa ulaşmış ve çözüm iradesini ispatlamış halkımızı eski günlere döndürerek uzlaşmazlığın sorumlusu durumuna getirme hakkınız yoktur. Bitmek bilmeyen ekonomik sorunlarımızın ve dünyadan soyutlanmışlığımızın sona ermesi için Kıbrıs sorununu çözmek gerekir. Çözümsüzlük durumunda ise izolasyonların kaldırılmasını sağlamak bunun için de yine çözüm irademizi dünyaya kabul ettirmemiz gerekir.
Tüm bu nedenlerden dolayı artık biz zirvenin daha başarısız ve sonuçsuz bitmesine izin veremeyiz. Mevcut süreç Temmuz ayına kadar başarı ile sonuçlanmalı, devam etmekte olan zirve bu yönde son aşamaya geçişi sağlayacak sonuçlar ortaya çıkarmalıdır. Bunu sağlamadan dönen liderler karşılarında her iki tarafın da barış güçlerini bulacaklardır.

Özkan Yorgancıoğlu
CTP-BG Genel Başkanı