Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 18 makam aracı alımını savunmak için yapmış olduğu açıklamalarla ilgili görüşlerini değerlendirdi.

Bir televizyon programında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 18 makam aracı alımını savunmaya çalışırken yeni makam aracı talebi olmadığı halde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın mevcut makam araçlarını yenileri ile değiştireceğini ifade etmiş olmasını devlet ciddiyeti ile bağdaştıramamaktayız. Bu sadece siyasi bir gaf değildir. Sayın Denktaş’ın bu konudaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere toplumumuz ihtiyacı aşan ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına yol açan bir fiyasko ile karşı karşıyadır. Talep ya da ihtiyaç olmaksızın belli makamlara yeni makam aracı almanın kabul edilebilir bir tarafı yoktur.
Bu yetmezmiş gibi Sayın Denktaş aynı televizyon programında bütçede 18 lüks makam aracı alımı için ayrılmış 4 Milyon TL kalem olduğu, bunun da dönemin CTP’li Maliye Bakanı tarafından hazırlandığı iddiasında bulunmuştur. Bu iddia gazetelere, “Mercedeslerin parasını bütçeye CTP koydu” şeklinde yansıtılmıştır.

Bahsi geçen 4 milyon TL’lik “Taşıt Alım Projesi” kalemini 18 makam aracı alımı için bütçeye koyduğumuz yönündeki açıklama çok büyük bir yalandan ibarettir.
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek bakımından konuya açıklık getirmekte yarar görmekteyiz.

Bilindiği üzere, son 7 yıl boyunca yürütülen mali disiplin ve tasarruf politikaları nedeniyle kamuda tek tük araç alımına gidilmiş ve kamuya ait araçlar yıprandıkça pek çok bakanlık ve dairenin hizmetlerini sürdürebilmeleri bakımından 2016 yılında yeni taşıt alımına gidilmesi bir zorunluluğa dönüşmüştü.

2016 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken Maliye Bakanı’nın talebi üzerine Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, tüm bakanlık, daire ve kamu bütçesinden pay alan devlet kurumlarının araç ihtiyacına ilişkin bir çalışma yürüterek aşağıdaki talep listesini hazırladı:

1. Başbakanlık: 3 salon araç
2. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 4 salon araç
3. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Hizmetleri Birimi: 1 salon araç
4. Cumhurbaşkanlığı: 4 salon araç
5. Cumhuriyet Meclisi: 1 salon araç
6. Çalışma Dairesi: 2 salon araç
7. Çevre Koruma Dairesi: 1 salon araç
8. Devlet Basımevi: 1 kapalı van tipi araç
9. Devlet Laboratuvarı: 1 salon araç
10. Devlet Planlama Örgütü: 1 motosiklet
11. Dışişleri Bakanlığı: 2 salon araç
12. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: 3 motosiklet, 2 salon araç
13. Gençlik Dairesi: 1 motosiklet, 1 salon araç, 1 minibüs
14. Genel Ortaöğretim Dairesi: 1 motosiklet
15. Hayvancılık Dairesi: 2 çift kabin araç
16. Hukuk Dairesi: 2 motosiklet, 3 salon araç
17. İçişleri Bakanlığı: 5 salon araç
18. İskân ve Rehabilitasyon Dairesi: 1 motosiklet, 1 çift kabin araç
19. İskele Kaymakamlığı: 1 motosiklet, 1 salon araç
20. Jeoloji ve Maden Dairesi: 3 çift kabin araç
21. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı: 2 motosiklet, 1 salon araç, 1 makam arabası
22. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği: 1 motosiklet
23. Lefkoşa Kaymakamlığı: 2 çift kabin araç
24. Limanlar Dairesi: 1 çift kabin araç
25. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: 7 salon araç
26. Ombudsman: 1 makam arabası
27. Posta Dairesi: 10 motosiklet, 1 salon araç, 2 kapalı van tipi araç
28. Rekabet Kurulu: 1 salon araç
29. Resmi Kabz Memurluğu: 1 motosiklet, 1 salon araç
30. Sağlık Bakanlığı: 2 salon araç, 1 minibüs
31. Sivil Havacılık Dairesi: 2 çift kabin araç
32. Sosyal Hizmetler Dairesi: 3 salon araç
33. Sosyal Sigortalar Dairesi: 2 salon araç
34. Spor Dairesi: 4 salon araç
35. Su İşleri Dairesi: 4 çift kabin araç
36. TAK: 2 salon araç, 1 çift kabin araç
37. Tapu ve Kadastro Dairesi: 3 çift kabin araç
38. Tarım Dairesi: 6 motosiklet, 2 salon araç, 7 çift kabin araç
39. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt Birimi: 3 motosiklet, 2 çift kabin araç
40. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 2 motosiklet, 1 çift kabin araç
41. Tarımsal Araştırma Enstitüsü: 2 çift kabin araç
42. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi: 1 salon araç
43. Ticaret Dairesi: 4 çift kabin araç
44. Turizm Planlama Dairesi: 1 salon araç
45. Veteriner Dairesi: 2 çift kabin araç
46. YAGA: 1 motosiklet
47. YÖDAK: 1 salon araç
48. Yüksek Mahkeme Başkanlığı: 1 salon araç

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yürüttüğü çalışmanın sonucunda 2016 Mali Yılı’nda karşılanması beklenen araç ihtiyacının toplamda 36 motosiklet, 66 salon araç, 37 çift kabin araç, 3 kapalı van tipi araç ve 2 minibüs şeklinde olduğu tespit edilmiş oldu.

Bu bilgiler ışığında, 2016 Mali Yılı Bütçe Yasası hazırlanırken Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi bütçesi altında 4 milyon TL tutarında “Taşıt Alım Projesi” kalemi açıldı. Yıl içerisinde kalemi aşmayacak şekilde ve gerçek ihtiyacı karşılamak üzere azami sayıda taşıt alımı için ihalelerin açılması ve mümkün olduğunca tasarruf politikasından ödün verilmemesi öngörülmekteydi.

Ne var ki UBP-DP azınlık hükümetinin göreve gelmesiyle söz konusu harcama kaleminin yarısından fazlası kullanılmak suretiyle ihtiyaç fazlası 18 adet lüks makam aracı alınması gündeme geldi ve toplam ihtiyacın sadece küçük bir kısmının karşılanabildiği bir sonuç ortaya çıktı.

Pek çok alanda bütçe olanaksızlıkları nedeniyle altyapı yatırımları ve cari harcamalarda hizmet kalitesini düşürecek denli kaynak sorunu yaşanırken 18 adet lüks makam aracı alınması toplum vicdanında reddedildiği gibi kamuya ait araçların servis ve tamir masraflarının asgari düzeylere düşürülmesi hedefinden de sapılmış oldu. Bu durumda ihtiyacı gerçek olup da ilgili kalemdeki kaynak verimsiz kullanıldığı için ihtiyacı karşılanamamış olan devlet birimlerinin hizmet kalitesinde ciddi düşüşlerin gündeme geleceği aşikârdır.

Hal bu iken, CTP’yi yapılan bu vahim yanlışın bir parçası gibi gösterme gayreti akıllara ziyan, nafile bir çabadan ibarettir. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nı, kamu maliyesine yük bindiren büyük yanlışlarını savunmaya çalışırken CTP’yi de suçlarına ortak etme gayretkeşliğine bir son vermeye ve hazır kamu maliyesine yük bindiren harcamalar bahsi açılmışken aşağıdaki soruları da yanıtlamaya davet ederiz:

1. Göreve geldikten sonra memuriyet görevi yürütmek üzere kaç adet geçici işçi statüsünde istihdam yaptınız?
2. Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı’na ait hane halkına ve derneklere yardım kalemlerinden kaç kişiye, kimlere ve hangi miktarlarda yardımda bulundunuz? Bu yardımları yaparken ilgili kalemleri aştınız mı aşmadınız mı?

Bu iki soruyu ve benzeri soruları Meclis açılır açılmaz soru önergesi şeklinde de gündeme getireceğimizden ve peşini bırakmayacağımızdan, halkımızın kaynaklarının çarçur edilmesine göz yummayacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
24.09.2016