Bakanlar Kurulu’nun verdiği tüm “istisnai yurttaşlıklar” masadadır

Hükümetin “yurttaşlık dağıtımı” ile ilgili uygulamaları konusunda mahkemeye başvuracağımızı açıklamamız üzerine birçok mecrada “muhalefetin aklı aylardır neredeydi” mealinde sorularla karşılaşmaya başladık. Gündemin hükümetin yaptığı hukuka aykırı işlemlerden muhalefetin ne yapıp ne yapmadığının tartışılmasına kaydırılmaya çalışılmasını manidar bulmamıza karşın, kamuoyunu bu süreçte neler yapıldığı ve bu yapılanların bundan sonrasını nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirmeyi kendimize görev bilmekteyiz.

1. CTP, Hükümetin göreve geldiği ilk aylarda verdiği “koşullu yurttaşlıklar”ın iptali istemiyle dava açmış ve davalı Hükümet, dava henüz sonuçlanmadan, verdiği yurttaşlıkları geri almak zorunda kalmıştır.

2. CTP milletvekilleri, gerek Meclis’te, gerekse medyada, defalarca, yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların değil, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yurttaşlıkların da Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini açıklamış ancak Hükümet bu yönde hiçbir girişimde bulunmamıştır.

3. CTP milletvekilleri, Meclis’te, hükümetin görev süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nca kaç yurttaşlık verildiğinin, İçişleri Bakanlığı kararı ile verilen yurttaşlıkları alanların her birinin kaç yıl süre ile ülkede çalışma izni ile bulunduğunun ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaş yapılanların hangi gerekçeyle yurttaş yapıldıklarının bildirilmesini istemiş, bu soru önergelerine süresi içerisinde yanıt verilmemiş, nihayetinde Sayın Denktaş Meclis kürsüsünden kendi deyimiyle “yuvarlak hesap” bir rakam vererek soru önergelerini savuşturmaya çalışmıştır.

4. CTP milletvekilleri, gerek Meclis kürsüsünden, gerekse medyada, defalarca, onlarca yıldır bu ülkede izinli olarak ikamet etmesine karşın yurttaşlık alamayan insanlar dururken, Bakanlar Kurulu tarafından, ne kadar süre bu ülkede bulunduklarına bakılmaksızın yüzlerce kişiye yurttaşlık verilmesinin kabul edilemeyeceğini, Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların verilme gerekçelerinin açıklanmasının İyi İdare Yasası’nın gereği olduğunu bildirmiş, Hükümet buna karşın her zamanki gibi suskun kalmıştır.

5. Tüm bunların ardından CTP, birkaç gün önce, artık sabrın taştığını, Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların yargıya taşınacağını ve bu yöndeki çalışmaları başlattığını açıklamıştır.

6. CTP’nin hafta başında açacağı dava, tek bir kişinin vatandaşlığının hukuka aykırılığı ile ilgili değildir. Dava, Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz ve keyfi biçimde verilen istisnai vatandaşlıkların iptali talebiyle açılacaktır.

7. Bu dava sonucunda verilecek kararla birlikte Bakanlar Kurulu’nun yalnızca “makul gerekçe”lerle verdiği istisnai yurttaşlıkların hukuka uygun kabul edilmesi, diğerlerinin hukuka aykırılığının tespit edilmesi beklenmektedir.

8. Bunun gerçekleşmesi durumunda mahkemenin vereceği karar, sadece dava konusu edilenler için değil, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tüm istisnai yurttaşlıklar için etkili olacaktır.
9. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı tarafından tam olarak kaç yurttaşlık verildiği ve yurttaş yapılanların her birinin kaç yıl süreyle bu ülkede izinli olarak ikamet ettiği konusunda da, Hükümet tarafından hala hiçbir açıklama yapılmamıştır. Hükümetin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bu yurttaşlıklardan kaçının hukuka aykırı verildiğini tespit etmeyi imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum Yasa’ya aykırı biçimde verilmiş olan yurttaşlıkların hukuka aykırılığını süreye bağlı olarak ortadan kaldırmamaktadır.

10. CTP, Hükümetin yurttaşlık uygulamalarının takipçisi olmaya devam edecek, muhalefette olduğu süre içerisinde Meclis’te ve yargı yolunda girişimlerini sürdürecek, seçimlerden sonra da bu konuda kurulacak özel bir komisyonla bu Hükümet döneminde verilen yurttaşlıkların kaçının hukuka aykırı, kaçının hukuka uygun olduğunu belirleyerek gerekli hukuki uygulamaları yapacaktır.

Yurttaşlığı hukuka uygun biçimde elde etmiş hiçbir yurttaşın, bu Hükümetin hukuka aykırı, kamu vicdanını yaralayan işlemleri sonucunda oluşan bu ortamdan dolayı endişeye kapılmasına mahal yoktur. Hükümete mensup partilerin yıllardır oynadığı, muhalefet partilerinin doğum yeri esası üzerinden ayrımcılık yaptığı iddiasına dayanan çirkin oyuna ve hukuksuzluk ve yolsuzluklarının üzerini milliyetçilik sosuyla örtme girişimlerine hiç kimse prim vermemelidir. Bu ülkede yurttaşlık uygulamalarının hukuka, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun yapılması, nerede doğmuş, hangi etnik kökene, dine, mezhebe mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımızın ortak çıkarıdır ve CTP halkımızın bu konudaki ortak çıkarının korunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Tufan Erhürman
CTP Genel Başkanı