Sağlık turizmi alanında zaman ve kaynak israfına değil ilerlemeye ihtiyacımız var!

İnsanların, uygun coğrafi koşulların, iklim koşullarının ve gelişmiş sağlık uygulamalarının bulunduğu farklı ülkelerde hem tedavi olmaları hem de tatil yapmaları dünyada giderek artan ve sağlık turizmi olarak bilinen yeni bir konsepttir. Özellikle yaşlı nüfusu giderek artan Avrupa Birliği’nin vatandaşları için ülkemiz çok uygun coğrafi ve iklimsel özellikler taşımaktadır.

CTP’nin hükümette olduğu dönemde, 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Turizm ve Sağlık Bakanlıkları ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlenmiştir. Ülkemizdeki tüm üniversitelerin, sağlık ve turizmle ilgili tüm kuruluşların, devletin ilgili kurumlarının ve yurtdışından uzmanların da katılımıyla, toplam 104 katılımcı ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, ülkemizin sağlık turizmi alanındaki güçlü ve zayıf yanları, fırsatlar, tehditler ve eksiklikler belirlenmiştir. KKTC’nin genel olarak sağlık turizminde, özel olarak ileri yaş turizminde, tercih edilen ve Akdeniz bölgesinde kalitesi ile öne çıkan, markalaşmış, sürdürülebilir bir destinasyon konumuna getirilmesine yönelik bir vizyon oluşturulmuş ve eksikliklerin giderilmesine yönelik bir yol haritası belirlenmiştir.

Devletin devamlılığı ilkesinden hareketle, ulaşılan bu aşamadan sonra, ilgili bakanlıkların ve kurumların bu verileri ele alarak, işbirliği içinde, sağlık turizmine yönelik olarak daha ileri adımları atmaları beklenirken, Sağlık Bakanlığı tarafından, 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde KKTC Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı düzenleneceği açıklanmıştır. Çalıştay’ın programında, ilk gün yine vizyon çalışmalarının, güçlü ve zayıf yanların, tehdit ve fırsatların tartışılması, ikinci gün ise sektör paydaşlarının konuşması öngörülmektedir.

Sağlık turizmi ile ilgili çalışmaların devam etmesi, bir buçuk yıl önce yapılan Çalıştay’da varılan noktadan daha ileri seviyelere taşınması elbette en büyük arzumuzdur. Bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya da desteğimiz olacaktır. Ancak, ülkemizde devletin devamlılığını göz ardı eden, aralarında sağlık ve turizmle ilgili tüm paydaşların ve üniversitelerden katılan bilim insanlarının da bulunduğu katılımcıların ürettikleri değerleri görmezden gelen, ülkemiz insanlarının ekonomik sıkıntı ve zorluklarla boğuştuğu bu günlerde, bütçe kaynaklarını sorumsuzca israf eden bu çalışmayı anlayabilmemiz ve kabullenebilmemiz mümkün değildir. Yapılması gereken, çalışmaları daha ileriye götürecek proje ekibinin önceki çalışmayı yapan bilim insanları ile bir araya gelerek gerekli bilgileri edinmeleri, sonrasında da daha ileriye yönelik çalışmaları ve projeleri üretmeleridir. Aksi halde kaynaklar ve zaman gereksiz yere israf edilerek yapılan işler durmadan tekrarlanacak, çalışmaları ileriye taşımak mümkün olmayacak, iş yapar görünülecek ama yol kat edilemeyecektir.

Ahmet Gülle
CTP Lefkoşa milletvekili