Cumhuriyetçi Türk Partisi, DEV-İŞ’te örgütlü CAS çalışanlarından 31 kişiye hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefon mesajı aracılığıyla işten durdurulduklarının bildirilmiş olmasını, “UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin hukuk tanımazlığının vardığı son nokta” olarak yorumladı. Açıklama şöyle:

DEV-İŞ’te örgütlü CAS çalışanlarından 31 kişiye, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, yazılı bildirim yapma gereği dahi duymaksızın, sözlü olarak veya telefon mesajı aracılığıyla işten durdurulduklarının bildirilmiş olması UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin hukuk tanımazlığının vardığı son noktadır.

Cumhuriyet Meclisi önünde yağmurun altında eylemlerini sürdüren çalışanları ziyaretimizde aldığımız bilgi, toplu sözleşme yapılması talepleri karşısında yönetimin kendilerine, sendikadan istifa etmeleri durumunda hak taleplerinin karşılanacağını, sendikadan istifa etmemeleri durumunda da işten atılacaklarını bildirdiği ve işten durdurma girişimlerinin bunun üzerine başladığıdır.

Sendikalaşma hakkı hem bir insan hakkıdır, hem de KKTC Anayasası’nda düzenlenmiş temel bir haktır. UBP-DP Hükümeti, özel sektör çalışanlarının insan haklarını fiilen kullanmalarını sağlayacak yönde çalışma başlatmak yerine, bin bir zorlukla sendikalaşmış az sayıda özel sektör çalışanını da sendikasız bırakmak için elinden geleni yapmaktadır.

CAS emekçilerine reva görülen bu baskıyı, bu hukuk ve insan hakları tanımaz tutumu kabul etmemiz, içimize sindirmemiz mümkün değildir. Hükümeti iddialar konusunda bir an önce açıklama yapmaya ve girdikleri yanlış yoldan dönmeye çağırır, CAS emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi