Hamzaoğulları: UBP’li katipler görevlerini yerine getirmiyor!

CTP İskele milletvekili ve divan katibi Biray Hamzaoğulları bugün Meclis’te yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Meclis oturumunda bugün yaşanan olayla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bilindiği gibi Meclis oturumlarının yönetilmesinde divan katiplerinin sorumlulukları vardır. Divan katipleri, CTP’den ben Biray Hamzaoğulları ve Armağan Candan, UBP’den İzlem Gürçağ ve Dursun Oğuz’dur. Candan ve Gürçağ resmi görev nedeniyle yurtdışında olduklarından saat başı değişmemiz gereken görev bana ve Dursun Oğuz’a kalmıştır. Ancak UBP’li katip daha önceleri de olduğu gibi bugün de görevini yerine getirmeyerek insani gereksinimlerimi dahi göz ardı ederek görevine sadakat göstermemiştir.

Uzunca bir süredir UBP milletvekilleri üzerlerine düşen görevi yerine getirmemektedirler. Özellikle bütçe görüşmelerinin tamamına yakınında ben ve Armağan Candan görev yapmış, rahatsızlığımızı belirtmemize rağmen UBP Meclis Grubu tarafından hiçbir önlem alınmamıştı.

Bu nedenle Pazartesi günkü oturumda 4,5 saat oturduğum koltuğu, bugünkü 3 saatlik oturumun sonunda terk ederek durumu protesto etmekten başka çarem kalmamıştı. Bir kez daha meclis çalışmalarının yürütülmesinde her bir milletvekilinin ayrı ayrı sorumluluğu olduğunu hatırlatır, üstlenilen görevlerin layıkıyla yerine getirilmesini bu milletin vekili olarak talep ederim.

Biray Hamzaoğulları
CTP İskele Milletvekili