6 Mart tarihli oturumda “oyçokluğu” ile geçen KKTC Yüksek Öğretim (Değişiklik) Yasası’nı, Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, hukuki ve teknik yönden inceleyerek kapsamlı ve oldukça detaylı birer gerekçe ile yeniden görüşülmek üzere meclise iade etmiş bulunmaktadır. Bu gerekçelerin ciddiyetle ve ayrıntısıyla incelenmesi gerekmektedir.

Hal böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın gerekçeleri henüz İdari Kamu ve Sağlık işleri Komitesi üyelerine ulaştırılmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına, komite toplantı çağrısının yapılmış olmasını iyi niyetli bir tavır olarak değerlendirmek mümkün değildir. Üstelik Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 27. Maddesi, toplantı gündemlerinin komite üyeleri ile istişare edilerek saptanacağını açıkça emrettiği halde, iade edilen yasaların görüşüleceği komite toplantı çağrısının hiçbir istişareye gerek duyulmadan yapılmış olması ortada iyi niyetin bulunmadığının da somut bir kanıtıdır. Bizler, İdari Kamu ve sağlık İşleri Komitesi’nin CTP’li üyeleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iade etmiş olduğu her üç yasaya da komite aşamasında olumsuz oy kullanmış, genel kurulda da parti olarak bu tavrımızı sürdürmüştük.

KKTC Yüksek Öğretim (Değişiklik) Yasası’nı, gerçek anlamda özerk bir kuruma ihtiyacımız varken mevcudun da gerisine götüren ve siyasallaştıran unsurlar içerdiği için reddetmiştik. Üstelik konuya birinci derecede muhatap üniversitelerimizin ve YÖDAK başkan ve üyelerinin görüşleri de bizim görüşlerimizle örtüşmekteydi. Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı ise halen tamamlanmayı bekleyen ancak tüm ısrarımıza karşın bir türlü gündeme alınmayan Kamu Görevlileri Yasası ile bu konuda adil ve şeffaf bir çözüme ulaşılacak yerde, yeni bir üçlü kararname makamı yaratıldığı için reddetmiştik. Bu görüşlerimizi koruyarak ve Sayın Akıncı’nın görüşleri ve iade gerekçeleri ile birlikte, bu yasaları yeniden ele almak üzere komite toplantısında hazır bulunacağız.

Ancak, gereken titizlikle konuya eğilme gerekliliğinin altını kalın biçimde çizmeyi ve Sayın Cumhurbaşkanı ile “restleşme” görüntüsü oluşturan bu “çok erken ve istişaresiz” toplantı çağrısını yanlış bulduğumuzu da belirtmeyi görev sayarız. Bizim tutumumuz, komitede bu yasaların görüşülmesinin, Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerekçelerinin detaylı bir biçimde incelenmesine yetecek makul bir zaman ayrıldıktan sonra ileriki günlere bırakılması yönünde olacaktır.

Erkut Şahali
CTP Milletvekili
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi

Ahmet Gülle
CTP Milletvekili
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili

22 Mart 2017