UBP Hükümeti’nin vizyonsuzluğu ve tedbirsizliği üniversite kontenjanlarının bu yıl da boş kalmasına neden oldu. Yüzde 36’sı dolan kontenjanlarla ilgili açıklama yapan CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, CTP Hükümeti dönemiyle şimdiki hükümetin rakamlarını karşılaştırdı.

Her alanda olduğu gibi ekonomimizin itici gücü olması gereken Eğitim sektöründe de UBP Hükümeti’nin ilgisiz ve duyarsızlığı nedeni ile bu yıl da istenilen sayıda öğrencinin üniversitelerimize kayıt yaptırması hayal olmuştur.

Türkiye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KKTC üniversitelerinin dramatik durumu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 2008-2009 ders yılında 48 binlere varan öğrenci sayısı bu hükümet döneminde her yıl azalmaya devam etmektedir. Hükümet ise her zamanki acizliğini koruyarak yorum yapma cesaretini dahi gösteremiyor.

Üniversite sektörü, ülkemizin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. 2003-2004 ders yılında 29 bine yakın öğrencisi ile 150 milyon $ getirisi olan sektör, 2008-2009 ders yılına kadar beş yıllık sürede CTP-BG hükümetlerinin duyarlılığı ve aldığı tedbirlerle öğrenci sayısı 48 bine, yıllık getirisi de 400 milyon $’a ulaşmıştı.

Son 4 yılda TC’li öğrenci sayısı giderek azalmaktadır. 2003- 2004 ders yılında üniversitelerimizde eğitim gören TC uyruklu öğrenci sayısı 17 bin 345 iken, bu sayı 2008-2009 ders yılında 33 bin 202’ye ulaşmıştır. Ancak, 2009 yılında UBP’nin hükümet olmasıyla birlikte sektöre karşı olan duyarsızlık, vizyonsuzluk ve plansızlık nedeniyle özelde TC, genelde diğer ülke uyruklu öğrenci sayısı giderek azalarak 2011- 2012 ders yılında 29 bin 73’e gerilemiştir. 2012 ÖSYM sonuçlarından öğrenci sayısının daha da gerileyeceğini görüyoruz.

2012 sonuçlarına göre, Türkiye Devlet Üniversiteleri kontenjanlarına büyük oranda, Türkiye Vakıf Üniversiteleri kontenjanlarına ise % 72 oranında yerleştirme yapılmıştır. KKTC Üniversiteleri kontenjanları ise % 36 oranında yerleştirme yapılmış, kontenjanlar % 64 oranında boş kalmıştır. Üniversitelerimizin tercih edilmemelerinin birçok nedeni olmakla birlikte en büyük etken hükümetin plansızlığı, duyarsızlığı ve antidemokratik uygulamalarıdır.

Üniversite adası olan ülkemizde yüksek öğretim öncü bir sektör görevi yapmaktadır. Özellikle öğrenci akışı bakımından planlama ve tanıtım çok önemlidir. Üniversitelerimizde gereksinim duyulan unsurlar ve rekabet koşulları dikkate alındığında planlamanın ve tanıtım faaliyetlerinin önemi daha da artmaktadır. Ancak UBP bunları yapacağı dönemde; kendi iç sorunları, seçimler ve partizanlık yapmakla meşgul olmuş, öğrenci yaşamını kolaylaştırıcı hiçbir tedbir almamış, ilgili kurumlarla birlikte sektörün geleceğini tartışmamış, planlamamış, tanıtım faaliyetlerini önemsememiştir. Üniversite projeleri ciddi anlamda desteklenmemiş, hükümetimiz döneminde desteklenen küçük ölçekli projeleri destekleme uygulamasından vazgeçmiştir.  Bütçe planlamasında vakıf üniversiteleri faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma sokulmuş TC Yardım Heyeti’nin kapısında bekleme durumuna düşürülmüştür. Hükümetimiz döneminde başlatılan bazı alanların öğrenim harcı desteği uygulamasından vazgeçilmiştir. KKTC ile ilgili yaratılmaya çalışılan kötü imajın silinmesi ile ilgili hiçbir şey yapılmamış olmasına rağmen uygulamaları ile kötü imajın artmasına neden olmuştur. DAÜ yönetimiyle ilgili yargı kararına uyulmamış, olaylara karıştıkları gerekçesiyle 16 üniversite öğrencisi “yasaklı göçmen” ilan edilerek sınır dışı edilmiştir.

Hükümet ilgili diğer kurumlarla bir araya gelerek konuyu tüm detayları ile tartışmalı, alınması gereken tedbirleri saptamalı ve uygulamaya koymalıdır.