Arter’in basiretsizliği belediye kreşini yasa dışı işlerin yapıldığı bir harabeye dönüştürdü

CTP Mağusa İlçesi, Gazimağusa Belediyesi’nin Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun binasını kaderine terk etmesi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

Ülkemizin kullanım amacına uygun olarak inşa edilmiş ilk ve en büyük kreşi olma özelliğini taşıyan Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun binası kaderine terk edildi. Mağusa’da Palm Beach Bölgesi’ndeki binasında, birkaç yıl önceye kadar yüzlerce çocuğumuza eğitim veren tam donanımlı bir merkez olan bina bugün bir harabeye döndürüldü. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi olarak çok üzülerek belirtmek isteriz ki, Mağusalılar için maddi ve manevi değeri paha biçilmez olan bu bina, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in basiretsiz ve iş bilmez yönetim anlayışı nedeniyle kaderine terk edilerek fuhuş ve uyuşturucu iddialarına konu olan bir harabeye dönüştürülmüştür. Geçmişte birçok Mağusalı çocuğun ilk eğitimlerini aldıkları yuva olan bu binanın, bugünkü harabe hali, en az bizim kadar tüm Mağusalıları da derinden üzmektedir. Tüm bunların yanı sıra bina, İsmail Arter’in ilgisizliği sonucu günümüzde bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi ile de karşı karşıya kalmıştır.
Gazimağusa Belediye Meclisi’nin, 21 Ekim 2014 tarihinde yaptığı toplantısında, oybirliğiyle aldığı 49/14 sayılı kararında; “ Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun iki ay düşünülen tamir süresince Maraş Gelişim Akademisine taşınmasına, binanın tamir işleri için de ihale komisyonuna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilir” denilmektedir.
Gazimağusa Belediye Meclisi’nin ilgili karardaki oy birliğiyle verilen emrine rağmen İsmail Arter, beceriden yoksun yönetim anlayışı nedeniyle, kentimizin ve Mağusa halkının öz varlığı olan böylesi bir değeri yok olmaya mahkûm etmiştir. İsmail Arter’in, yukarıda belirttiğimiz Belediye Meclisi’nin kendisine verdiği 49/14 sayılı emir hükmündeki kararı gereği, 2 ay içerisinde Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun binasının tamirini tamamlayıp halkın hizmetine yeniden sunması gerekiyordu.
Ancak, Arter söz konusu emrin üzerinden 2 buçuk yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen, binanın ne tamiri ne de geri kazanılması yönünde herhangi bir girişim başlatmıştır. Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu binasının günümüzdeki atıl durumu göz önünde bulundurulduğunda ve son zamanlarda kamu mülklerinin bazı özel şahıslara ve şirketlere siyasi çıkar uğruna peşkeş çekildiğini de düşünüldüğünde, akılımızda çeşitli soru işaretleri belirmektedir. Tüm bu yaşananlar ışığında bizler CTP Mağusa İlçe Örgütü olarak, kamuoyunun huzurunda, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e bazı sorular sormayı görev sayarız:
Soru 1- Gazimağusa Belediye Meclisi’nin 2 buçuk yıl önce oy birliğiyle aldığı karara rağmen binanın tamiratı için inşaat çalışmaları neden hala başlamıyor?
Soru 2: Binanın bulunduğu arazi Palm Beach Bölgesi’nin en değerli arazisidir. Bu arazinin bazı şirket veya kişilere devri ile ilgili olarak İsmail Arter girişimler yaptı mı?
Soru 3: İsmail Arter böyle bir girişim yaptıysa, belediye meclisi kararı olmadan kapalı kapılar arkasında bu tür bir pazarlık yapmaya yetkisi olmadan kimlerle görüştü ve nasıl bir pazarlık yapıldı?
Bizler CTP Mağusa İlçe Örgütü olarak Mağusa halkının öz varlığı olan bu tesisin akıbetinin ne olacağını merak ediyoruz. Bu ve benzeri konularla ilgili ciddi şüpheler uyandıran Gazimağusa Belediyesi’ni mercek altına almaya devam edeceğimizi buradan değerli halkımıza bildiriyoruz. Gazimağusa Belediyesi’nden yukarıdaki sorularımıza gerekli açıklamaları beklediğimizi belirtir, yüzlerce çocuğumuzun eğitim aldığı, maddi ve manevi değeri çok büyük olan bu binanın çürümeye terk edilişini ibretle izlediğimizi bildiririz.

CTP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu