Artan kadın cinayetlerinin sebebi hükümettir!

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçlarını defalarca dile getirdik. Kadınlarla erkekler arası fiili eşitsizlik ve her türlü ayrımcılığın bir sonucu olan erkek şiddetine karşı acil önlem alınması gerektiğini belirttik. Ancak bugün Zehra Sorver’in öldürülmesi ile bir kez daha önümüze çıkan acı gerçek, sorunun çözümünün toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı bakış açısının değiştirilmesi gerekliliği olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde son zamanlarda kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet oranındaki korkunç artışın sebebi hükümetin, aile ve toplum içinde kadına biçilmiş kalıplarla, kadını birey olarak görmeyen zihniyete karşı geliştiremediği devlet politikasıdır. Kadın cinayetleri kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların sonucudur. Bu olaylar azımsanamaz, küçümsenemez, münferit kabul edilemez. Bunun için hükümet çağdaş bir sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeli, bu konuda gerekli olan hassasiyeti göstererek; eğitim çalışmaları ve yasal düzenlemeleri yapmalıdır.

Daha güçlü bir kadın örgütlenmesi yaratarak direnişi sürdüreceğimize, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri karşısında bulunduğumuz her yerde mücadelemizi büyüteceğimize , bütün kadınlar güvende yaşasın ve canından olmasın diye, “Kadının İnsan Hakları” mücadelemizin kadın cinayetleri ve şiddet son bulana kadar devam edeceğine, toplumsal özne olduğunu ezberletene kadar çalışacağımıza ve susmayacağımıza söz veriyoruz.

Toplumda derin yara bırakan kadına yönelik şiddeti ve Zehra Sorver cinayetini kınıyoruz. Faillerin en ağır biçimde cezalandırılmaları için dava süresinin takipçisi olacağız.

CTP Kadın Örgütü