Bundan sonra yapanın yanına kar kalmayacak!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı sözleşmesiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunda yer alan ve devleti zarara uğrattığı belirlenen bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu, Kemal Dürüst ve Başbakan Hüseyin Özgürgün hakkında Meclis Başkanı Sibel Siber’e soruşturma önergesi verdi. Önerge 7 gün içinde Meclis’te oylanacak ve reddedilmesi durumunda polise başvurulacak.

SEÇİM YATIRIMI DİYENLER YOLSUZLUKLARI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR
CTP’li vekillerin katılımıyla Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyen Erhürman’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
“Bilindiği gibi, Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu Meclis’te, 9.10.2017 tarihinde görüşülmüştür. Bu görüşmede CTP adına yapılan konuşmalarda, raporda yer alan tespitlerin bazı bakanların görevi ihmal etme suçu işlediğini açıkça ortaya koyduğunu, bu noktadan hareketle ilgili bakanlar aleyhine meclis soruşturması açılmasını isteyeceğimizi, eğer meclis soruşturması açılması talebimiz Meclis’te çoğunluk oylarıyla reddedilirse, polise başvurarak yargılama sürecinin başlatılmasını talep edeceğimizi belirtmiştik.
Bilindiği gibi 9.10.2017 tarihi, 7 Ocak tarihinde erken seçim yapılmasının gündemde olmadığı bir tarihti. Bu nedenle bugün yapıyor olduğumuz bu başvurunun seçim maksatları doğrultusunda yapıldığını ortaya koyacak herhangi bir maddi zemin yoktur. Tam tersine bu başvuru, erken seçime gidilecek olmasının görevi ihmal suretiyle devletin zarara uğratılmasına ilişkin fiillerin gündemden düşürülmesini ve unutturulmasını, “yapanın yanına kar kalır” anlayışının kamuoyu algısında daha da güçlenmesini önleme maksatlıdır.”

YAPILANLARIN CEZASI HAPİSTİR
“Görevi ihmal suçu Ceza Yasası’nda, 105A maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “… görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle…, kamunun zararına sebep olan veya… başkalarına menfaat sağlayan kamu hizmetinde görevli bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir”.
Görüldüğü gibi madde açıktır. Eğer bir bakan görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal eder ve bundan dolayı kamunun zararına sebep olur veya bundan dolayı başkalarına menfaat sağlarsa suç işlemiş olacaktır.”

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU DEVLETİ ZARARA UĞRATTI, KİŞİLERE MENFAAT SAĞLADI
“Nitekim bugün hakkında meclis soruşturması açılmasını istediğimiz SayınTahsin Ertuğruloğlu, denetim ve kontrollük hizmetleri ile ilgili olarak özel bir şirketten hizmet alınmasının gerekli olup olmadığını yeterince araştırmaksızın özel bir şirketten hizmet almak ve hizmeti alacağı özel şirketi belirlerken, kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi şeffaf ve hukuka uygun bir ihale yöntemine başvurmamak suretiyle görevinin gereklerini açıkça ihlal etmiştir. Ayrıca Sayın Ertuğruloğlu’nun bu ihmal suretiyle devleti zarara uğrattığı veya başkalarına menfaat sağladığı da, 9.10.2017 tarihinde Sayın Kemal Dürüst’ün, Meclis’te sözleşme süresinin dört yıl süreyle uzatılmasının iki sebebinden birinin Ertuğruloğlu’nun yaptığı anlaşma neticesinde Ercan İşletmecisi’nin şerh düşerek ödediği iki takside ilişkin talebinden vazgeçmesi olduğunu belirtmesiyle açıkça ortaya çıkmıştır. Sözleşmenin süresinin dört yıl süreyle uzatılmış olması, hem devletin elde edeceği önemli bir gelirin dört yıl süreyle ertelenmesi, hem de devletin dört yıl daha başka bir havaalanı işletememesi sebebiyle devleti açıkça zarara uğratmaktadır. Bu nedenle kanaatimizce Sayın Ertuğruloğlu’nun bu fiilleri CezaYasası’nın 105A maddesinde düzenlenen suçun iki unsurunun da oluştuğunu açıkça göstermektedir.”

KEMAL DÜRÜST GÖREVİNİ İHMAL ETTİ
“Bugün hakkında meclis soruşturması açılmasını istediğimiz Sayın Kemal Dürüst ise, şirketin yatırım yapacağı alanı sorundan ari bir biçimde devralamamış olması dolayısıyla açmış olduğu davadaki tazminat talebinden ve Sayın Ertuğruloğlu’nun imzaladığı yukarıda sözü edilen sözleşmeye dayanarak şirket tarafından ödenmiş iki takside dair talebinden vazgeçmesi karşılığında sözleşmenin süresinin dört yıl uzatılmasını, Bakanlar Kurulu’na konuyla ilgili önerge götürerek ve konuyla ilgili sözleşmenin imzalanmasını sağlayarak gerçekleştirmiştir. Sayın Dürüst bu işlemleri yaparken, Meclis’te devlet adına herhangibir savunma yapmayarak, şirket tarafından talep edilen tazminatı aynen kabul ederek ve tazminat miktarının sözleşmenin kaç yıl uzatılması halinde karşılanabileceğine dair hiçbir bilimsel hesaplama yaptırmaksızın bu işlemleri yaparak, açıkça görevini ihmal etmek suretiyle devleti zarara uğratmıştır.”

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN KARARIN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
“Bugün hakkında meclis soruşturması açılmasını talepettiğimiz üçüncü kişi Başbakan Hüseyin Özgürgün’dür. Başbakan Özgürgün, sözleşmenin dört yıl uzatılması yönündeki önergenin, yukarıda belirtildiği gibi mahkemede savunma yapılmaksızın, şirketin talep ettiği tazminat aynen Kabul edilerek ve tazminat miktarının sözleşmenin kaç yıl uzatılması halinde karşılanabileceğine dair hiçbir bilimsel hesaplama yapılmaksızın Bakanlar Kurulu’ndan geçmesini sağlayarak, görevi ihmal suretiyle devleti açıkça zarara uğratmıştır.
Ayrıca Başbakan’ın, Sayın Ertuğruloğlu’nun bulunduğu bir toplantıda alındığı belgelerle sabit olan bir kararı, o toplantının tarihiyle Resmi Gazete’de yayımlattıktan sonra, Sayın Ertuğruloğlu’nun yazılı itirazı üzerine Sayın Ertuğruloğlu’nun bulunmadığı bir Bakanlar Kurulu toplantısının tarihini kararın alındığı tarih olarak Resmi Gazete’de yayımlatması ve bunun gerekçesi olarak da Resmi Gazete’ye, “tarihte sehven hata yapıldığı” gerekçesini bildirmiş olması ayrı bir suç oluşturmaktadır.
Ceza Yasası’nın 104’üncü maddesine gore, “Görev alanına giren bir konuda, … başka biri lehine işlem yapılması amacıyla, sahte, gerçekdışı veya hukuka aykırı bir rapor, beyanname veya herhangi bir evrak düzenleyen, imzalayan, tasdik eden veya veren kamu hizmetinde görevli bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir”.
Görüldüğü gibi Başbakanın yaptığı işlemin sahte ve/veya gerçekdışı bir evrak düzenlenmesi ve/veya imzalanması suretiyle şirket lehine olduğu açık olan dört yıl süreyle sözleşme uzatılması işleminin yapılmasını sağlamak olduğu ortadadır. Bu nedenle kanaatimizce Başbakanın bu işlemi CezaYasası’nın 104’üncü maddesinde belirtilen suç ununsurlarının oluştuğunu açıkça göstermektedir.”