Mülteci Hakları Derneği hazırlanan yasa taslağını CTP’ye sundu

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın dün Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Faika Deniz Paşa’yı Genel Merkez’de kabul etti. Derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor ve taslak yasanın sunulduğu görüşmede, MYK üyesi Feriha Tel ile Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler de yer aldı. Ziyarette, Mülteci Hakları Derneği tarafından bu yıl Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İnsan Hakları Herkes İçin!” projesi kapsamında yayınlanan “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sığınma ve uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin tutukluluk koşulları” ve “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin ekonomik ve sosyal haklara erişimi” ile ilgili raporlar ve uluslararası korumaya dair taslak yasa ele alındı.

YASA İLE MÜLTECİLER ARTIK GERİ GÖNDERİLEMEYECEK
Hazırlanan taslak yasanın, insan hakları ve mültecilere dair iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmek ve kıyılarımızda ölen, giriş limanları, polis karakolları ve havaalanında hapsedilen, savaşa ve zulme geri yollanan mültecileri görmezden gelmemek için önemli bir adım olduğu belirtildi. Taslak yasada öncelikle, başvuru sahiplerinin mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü alabilmeleri için gereken kriterlerin belirlendiği ve bu kişilerin uluslararası teamül hukukuna aykırı olarak geri gönderilmelerinin önlenmesini öngördüğü, ikinci olarak, uluslararası koruma başvurularına ilişkin kararların etkin ve adil bir şekilde alınmasını mümkün kılacak bir kurumun kurulmasını ve usüllerin oluşturulmasını sağladığı, başvuru ve koruma sahiplerinin temel haklara erişimlerini düzenlediği belirtildi.

GEÇERLİ NEDENLERİNİ GÖSTEREN KAÇAKLAR CEZALANDIRILMAYACAK
Görüşmede ayrıca, yasal yollardan giriş ve/veya kalış kural ve koşullarını ihlal ederek giriş yapan ya da ikamet eden başvuru sahiplerinin, gecikmeden yetkili makamlara başvurarak yasadışı girişlerinin veya bulunuşlarının geçerli nedenlerini göstermeleri koşuluyla, yasadışı yollardan girişleri veya bulunuşlarından dolayı cezalandırılmayacakları açıkça belirtildiği dile getirildi. Son olarak, menşe ülkesine dönemeyen yerinden edilmiş kişilerin kitlesel sığınması, son yıllarda süregelen savaşlardan ötürü, dünya genelinde önem kazanmış olmasından hareketle de taslak yasanın, kitlesel sığınma durumlarında geçici korumanın başlatılması, uzatılması ya da sonlandırılması için gerekecek karar verme usulünü de tanımlamakta olduğu belirtildi.