Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durma hedefinin yalnızca ekonomik bir hedef olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır!” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

TC– KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, bir kez daha Meclis’te temsil edilen hiçbir siyasi partinin bilgisine getirilmemiş, toplumdan gizlenmiş ve yalnızca imza aşamasında kamuoyuna açıklananlardan ibaret bir şekilde duyurulmuştur.
Uzunca bir dönemden beridir imzalanan “protokollerin” bir tekrarı niteliğinde olan işbirliği anlaşması birkez daha göstermiştir ki; bu anlaşmalar Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmamaktadır ve uygulanamamaktadır. Yeni Girne Hastanesi’nin ve beş yüz yataklı olacağı söylenen Lefkoşa Hastanesi’nin sürekli olarak kendini tekrar eder bir biçimde imzalanan anlaşmalarda yer alması bunun en açık göstergesidir.
Okullar başta olmak üzere bir çok kamu binasının depreme hazırlıklı hale getirilmesi gereken bir dönemde, toplumumuzun talebi olmayan ilahiyat koleji gibi, polis teşkilatına hediye edilen araç ve silahlar ülkemizdeki demokratik iklimi zedelemektedir.
Öte yandan imzalanan anlaşmalar çerçevesinde KKTC Maliyesi’ne sağlanması planlanan mali katkıların gerçekleşmemesi kamu maliyesinin öngörülebilirliğini azaltmakta, ekonomiye yarar sağlayacağı yerde ekonomik ve sosyal düzenimize ciddi zararlar vermektedir.
CTP geçmişten bugüne Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durma hedefinin yalnızca ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda toplumsal iradenin tesis edilmesi bakımından da önemli bir hedef olduğunu söyleyegelmiştir. TC-KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması CTP’nin bu görüşünün ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar yanında, hiçbir toplumsal ihtiyaca dayanmayan, sosyal karşılığı olmayan yeni ilahiyat koleji projesi Kıbrıslı Türklere yönelik yeni bir dayatmanın ürünüdür.
Toplumsal ihtiyaçların analiz edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak insanların yetiştirilmesinin en önemli yolu eğitimdir. Eğitim sistemi içerisinde geçmişte açılan gediklere bir yenisinin eklenmesi anlamına gelen bu proje Kıbrıs Türk halkının benimsediği çağdaş ve demokratik eğitim hedefiyle çelişmektedir.
CTP, toplum mühendisliği çerçevesinde dayatılan bu projenin hayata geçmemesi ve eğitim sisteminin çağdaş ve demokratik değerlerle sürdürülmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.
İlerleyen günlerde basın toplantısında açıklananlar dışında imzalanan anlaşmanın içeriği ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğimizi ve toplumun yararına olmayacak unsurların hayat bulmaması için gerek Meclis’te gerekse sokakta mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
02.04.2023