Bu toplumun özdeğerleri ile oluşturulmuş Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geliştirilmesi, CTP için olmazsa olmazdır

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

Plansız, programsız, öngörüsüz, iş bilmez uygulamalar, genel eğitim sisteminde olduğu gibi yükseköğretim kademesinde de ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) üzerinden oynadığı siyasi oyunlarla, bu ülkenin temel eğitim kademesine öğretmen yetiştiren en önemli kurumunu iş yapamaz halde getirmiştir.
Hukuk tanımaz, özerkliğe önem vermez yaklaşımlarıyla ülkeyi yönettiğini zanneden UBD-DP-YDP Hükümeti, şimdi de kendi atadığı AÖA Yönetim Kurulu’nu gerekçe göstermeksizin görevden almıştır. Böylelikle Akademi işlevsiz, bundan önce yapılan işlemleri de sorgulanır hale gelmiştir.
CTP, tarihsel ve kültürel değerinin yanında ilkokul kademesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren, bu yönüyle önemli bir misyona sahip olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yok sayılmasına, işlevsiz hale getirilmesine ve sonuçta da kapatılmasına geçmişten bugüne hep karşı durmuştur.
Oysa, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ısrarla sürdürdüğü bu yönetim anlayışının hem genel eğitim sisteminde hem de yükseköğretimde açtığı derin yaralar ortadadır. CTP için, bu toplumun öz değerleri ile oluşturulmuş olan akademinin geliştirilmesi olmazsa olmazdır ve tüm çalışmalarını bu temel ilke üzerinden yürütmektedir. CTP, AÖA’nın partizan yaklaşımlardan uzak, bilimsel değerler ve ortak toplumsal akıl ışığında geliştirilmesi için çaba içerisindedir.
Ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrımız akademiyi kapatma noktasına getiren bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ni işlevsiz hale getirecek kararları vakit kaybetmeksizin geri almasıdır.