Azınlığın çeşitli propaganda yöntemlerini kullanarak düşüncelerini yaymak ve çoğunluk olma istemi demokrasilerde vazgeçilmez bir haktır.

Azınlığın çeşitli propaganda yöntemlerini kullanarak düşüncelerini yaymak ve çoğunluk olma istemi demokrasilerde vazgeçilmez bir haktır. Bu haktan yararlanan birçok Birlik, Dernek, Sendika ve Siyasi Parti kuruluş amaçları doğrultusunda temsil ettikleri kitlelerin haklarını ileriye taşımak için kendi dar yönetici kadrolarında oluşturdukları düşünceleri yaymaya ve çoğunluk olmaya çalışırlar. Veya gelişen olaylar karşısında tepkilerini koyarak halkı etkilemek için çeşitli yöntemler kullanırlar.

 

Propaganda için argüman geliştiren her kuruluş, yönetici kadrolarının birikimleri doğrultusunda söylemini geliştirir ve bu söylemle düşüncesini aktarır veya tepkisini koyar. Bu argümanları geliştirirken de daha anlaşılır olması ve uygun mesajlar vermesi için de araya toplumsal kültürümüze uygun espriler katması doğaldır.

 

Ulusal Birlik Partisi geçtiğimiz Cumartesi günü, zamları protesto etmek için Güzelyurt’ta bir yürüyüş düzenledi. UBP taraftarları yafta ve pankartlarla yürüyüşe katılarak, zamlara karşı tepkilerini koymaya çalıştılar. Ama yürüyüşte üzerinde Başbakanın resminin ve vergileri eleştiren yazıları olan bir pankart taşıyan bir de Eşek vardı. Yürüyüşün başından sonuna kadar zavallı Eşek UBP’liler ile birlikte yürütülüp o pankartı sırtında taşıdı. 

 

Belli ki yürüyüşe aradan sızan ve tepkisini abartılı bir şekilde yansıtmaya çalışan bir vatandaşın sivri zekâlılığı değildi bu Eşekli pankart işi. Yürüyüşü organize eden yöneticilerin marifetiydi. Yani UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Türkay Tokel’in ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Dürüst’ün işiydi. 

 

Eşekli protesto eylemi bir süre önce Hayvan Yetiştiricileri Birliğinin Meclis önünde gerçekleştirdiği eylemde de yaşanmıştı.  Küçük bir Eşek, Meclisi çevreleyen çitlerin üzerinden Meclis bahçesine atılmıştı. Tüm Televizyon kameraları da bu görüntüleri doğal bir olaymış gibi kamuoyuna yansıtmışlardı. Zavallı Eşek yaralanmış, eylemciler de onu orada ölüme terk edip kaçmışlardı.

 

Eşekli protesto düzenleyenlerin vermeye çalıştığı mesaj ne olabilir? Örneğin Hayvan Üreticileri Birliği Yöneticileri Meclis avlusuna Eşek atarken halkın oylarıyla seçilmiş Milletin Vekillerine “hepiniz Eşek-siniz” veya “bu Eşekten daha aşağısınız” mesajını mı vermek istemişlerdi? Başka ne olabilir?

 

UBP’nin pahalılığı protesto etmek için Güzelyurt’ta düzenlemiş olduğu yürüyüşte, yürüyüşçüler ile birlikte üzerinde Başbakanın resmi olan pankart asılıp Eşek yürütülmesi ile neyin mesajı verilmeye çalışıldı? Pankart taşıyarak yürüyüşe katılan UBP taraftarlarına “siz de bu Eşekle eş değerdesiniz” mesajı mı? Veya, pankartın üzerinde resmi olan Başbakanı işaret ederek “bu ülkeyi yöneten Başbakan Eşektir” mesajı mı? Yoksa pankart üzerinde vergi sistemini eleştirmek için yazılan yazılardan “bu memlekette vergi veren herkes Eşektir” anlamına mı getirmeye çalıştılar?  UBP yöneticilerinin üzerine pankart asarak yürüyüşe kattıkları Eşekle yapmaya çalıştıkları neydi? Hangi mesajı vermeye çalıştılar?  Yoksa Hayvan Yetiştiricileri Birliğinin Meclis önünde gerçekleştirmiş olduğu Eşekli eylemin arkasında da UBP’li yöneticiler mi vardı?

 

UBP Genel Başkanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu da bu eylemde vardı ve bu olaya hiçbir itirazı olmadı. Yani Eşekli eylemi o da onaylardı ve rakiplerini bu şekilde aşağılayarak, hakaret ederek propaganda yapıp çoğunluk olmak istedi. Ayıp, çok ayıp. Ülkeyi yönetme talebi olan politik öncüler, hakaret içeren söylem ve yöntemlerle politika yapmaya çalışırlarsa, onlardan etkilenen taraftarlar vatandaşın boğazına sarılır.

 

Bu eylemde amacını aşan propaganda yöntemlerine yönelen UBP yöneticilerini propagandaya düzey gelmesi için açıkça ayıplarım. Ve tüm vatandaşları da açıkça ayıplayıp tepki koymaya davet ederim.

 

Ayrıca Devletin resmi yayın organı BRT, bu çirkin ve hakaret içeren olayı görüntüleyerek haberlerinde “yürüyüşe Eşek katarak esprili mesaj vermeye çalıştılar” yaklaşımı ile olayı doğallaştırmaya çalışma-sı, kabul edilir bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım kınanması gereken bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımından dolayı BRT haberci ve yöneticilerini kınar bu tür olaylar karşısında daha hassas ve duyarlı olmaya davet ederim.

 

                                                                                      Niyazi Düzgün

                                                                               CTP Güzelyurt İlçe Başkanı

 

                                                

CTP Basın Bürosu