UBP Güzelyurt İlçe Örgütü “Mazota, elektriğe ve kimyevi gübreye” uygulanan zamları protesto etmek için, yarın Güzelyurt’ta bir protesto yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

 UBP Güzelyurt İlçe Örgütü “Mazota, elektriğe ve kimyevi gübreye” uygulanan zamları protesto etmek için, yarın Güzelyurt’ta bir protesto yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.   

 Bu bir gerçektir ki UBP,  ülkeyi yönettiği 30 yıllık süre içinde Türkiye’den almış olduğu yardımları sağa-sola dağıtan günübirlik politikalar izledi. Ekonominin üzerine basıp sağlıklı olarak gelişeceği alt yapıları oluşturmadı. Ülkeyi yönettiği 30 yıllık süre içinde ekonomiyi kendi ayakları üzerinde duran, uluslar arası rekabete açık, global ekonomik krizlerden en az etkilenen bir ekonomik yapı oluşturamadı. Zayıf ve kırılgan olarak oluşan ekonomik yapımız, her türlü olumsuzluktan etkilenir hale getirildi. Şimdi de Dünyanın sorunu haline gelen petrol fiyatlarının artışından kaynaklanan Mazot, elektrik ve kimyevi gübre fiyatlarının artması üzerinden politika yapmaya çalışıyor.

Yani UBP cephesinde değişen bir şey yok. 30 yıl önceki düşünceleri ne ise bu gün de odur. Kendilerini yenileyemediler. Muhalefette kaldıkları dört yıllık süre içinde Dünya gerçeklerine bakıp kendi kendilerini sorgulamadılar. Hala kapalı toplum politikaları ile ekonomik açılımlar yapmaya çalışıyorlar. Bir birinden etkilenen Dünya ekonomisi içinde Kuzey Kıbrıs gerçeklerine uygun dış rekabete açık sağlıklı ekonomik politikalar üretemediler. UBP bildiğimiz eski UBP.  Muhalefette de günübirlik Popülist politikalarla mesafe almaya çalışıyor.

Kıbrıs sorununun çözüm aşamasına girdiğimiz bu süreçte Kıbrıs Türk Halkı, kapalı toplum psikolojisinden kurtulup kendi gerçeği ile yüzleşmesi gerekmektedir. Kendi kendine yeterli, ayakları üzerinde duran bir Toplum yapısına kavuşmak istersek, daha çok üretmenin yollarını bulmamız gerekmektedir. Dış rekabete açık sağlıklı ekonomik politikalar üretip süratle hayata geçirmeliyiz. Toplumun her ferdi her vatandaş kendi gerçeği ile yüzleşip UBP’nin bize bırakmış olduğu kötü mirastan bir an önce kurtulmanın yollarını birlikte bulmamız Dünya gerçekleri ile yüzleşip çıkış yollarını kendimiz  bulması gerekmektedir.  Günübirlik popülist “ben isterim” politikalarıyla bir yere varamayız.

 

                                                                                                          Niyazi Düzgün

                                                                                                 CTP Güzelyurt İlçe Başkanı

 

CTP Basın Bürosu