Bugün, Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olarak kabul edilen Saded’in yayınlanmasının 118. yıldönümü.

 Bugün, Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olarak kabul edilen Saded’in yayınlanmasının 118. yıldönümü.

İnsanların, en temel haklarından olan haber alma hakkını kullanmaları adına gerçeklerin peşinden koşan gazetecilerin, iyisiyle kötüsüyle, büyük mücadeleler ve özveriyle bugünlere gelen Kıbrıs Türk basınının, Basın Günü’nü yürekten kutluyorum.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini savunmaktadır. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’nin “Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” diyen 19. maddesi ışığında basın özgürlüğünün sadece bir hak değil ama demokratik toplumların ve demokratikleşmenin önde gelen şartlarından olduğunun bilincinde olan Cumhuriyetçi Türk Partisi, basın özgürlüğünün, dolaysıyla da demokrasinin yerleşmesi için göreve geldiği günden buyana önemli adımlar atmış ve atmaya devam etmektedir.

Bunlara örnek olarak basınımız çalışma koşullarına çözüm getirmeyi amaçlayan Basın İş Yasası’na kavuşmalarını, gazetecilerin askeri mahkemelerde yargılanmadıklarını, basın kartlarının basın meslek örgütleri tarafından verilmekte olduğunu gösterebiliriz.

Demokrasinin temel taşlarından olan özgür basın ve basın özgürlüğü için attığımız adımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Basınımızla da işbirliği içerisinde, meslek mensuplarının çalışma koşullarının ileriye götürülmesi için çalışmaları sürdüreceğimizi, basın kuruluşlarımızın bu yönde ortaya koyacakları çabaların destekçisi olacağımızı da vurgularken, tüm basınımızın Basın Gününü bir kez daha kutlarım

 

 

Ömer Kalyoncu

 

CTP-BG Genel Sekreteri