CTP-BG Parti Meclisi 9.7.2008 tarihinde yaptığı toplantıda Kıbrıs sorunu ve ekonomide yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla değerlendirerek oybirliğiyle aşağıdaki metni kamuoyunun bilgisine getirme kararı almıştır:

 CTP-BG Parti Meclisi 9.7.2008 tarihinde yaptığı toplantıda Kıbrıs sorunu ve ekonomide yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla değerlendirerek oybirliğiyle aşağıdaki metni kamuoyunun bilgisine getirme kararı almıştır:

 

  1. İki liderin 21 Mart ve 23 Mayıs’ta vardıkları uzlaşı çerçevesinde Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, eşit siyasi statüye sahip iki kurucu devletten oluşan federasyon hedefine ulaşılması için koşulların geçmişe göre daha uygun olduğu tespiti yapılmıştır.
  2. Bununla birlikte konjonktüre bağlı olarak, bu koşulların tam tersine dönme tehdidi de orta yerde durmaktadır. İki liderin inisiyatifi ile başlayan sürecin bir an önce “bütünlüklü müzakere görüşmeleri”ne dönüşmesi elzemdir. İki lider, 25 Temmuz’da yapacakları görüşmede “tam teşekküllü müzakerelere başlama tarihi”ni açıklamalıdır.
  3. 1 Temmuz görüşmesinden sonra yapılan ortak açıklamada sözü edilen “tek egemenlik ve tek yurttaşlık” konusunda çözüm karşıtı kesimlerin gösterdiği örgütlü tepkinin hedefi “tam teşekküllü müzakere” sürecinin başlamasını engellemektir. Önümüzdeki dönemde bu çabaların bir kampanyaya dönüştürülmek istendiği ve toplumda yeniden bir kamplaşma yaratmanın hedeflendiği gözlemlenmektedir.
  4. Kıbrıs Türk Halkı bu tür kışkırtmaları ve çatışma kültürünü savuşturabilecek deneyime sahip olduğunu Annan Planı tartışmaları döneminde kanıtlamıştır. İçinde bulunulan kritik dönemde de tüm kesimlerin katkısıyla ve aynı soğukkanlılıkla toplumsal kamplaşmanın önüne geçilebilecektir.
  5. Esas hedefi “tam teşekküllü müzakereler”i engellemek olan çevrelerin, yaratıcısı oldukları yapısal sorunları ve dünyadaki ekonomik sıkıntıları da kullanmaya çalıştığı ortadadır. Gerek petrol fiyatlarındaki artış gibi küresel sorunlar, gerekse kuraklık ve enflasyon gibi unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, “Kıbrıs sorununu çözüme götürecek siyasi kadroları yıpratma” operasyonuna dönüştürülmek istenmektedir. CTP-BG Parti Meclisi, bu aldatmacaya fırsat verilmemesi konusunda tüm halkımızın dikkatini çekmeyi tarihi bir görev saymaktadır.
  6. CTP-BG Parti Meclisi, “tam teşekküllü çözüm müzakereleri”ne süratle başlanması ve bu müzakerelerin Kıbrıs’ta bir federal çözüme ulaşması için Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a ve hükümete tam destek verirken, bu kritik aşamada toplumsal sorunların aşılabilmesi konusunda MYK’ya da sorunların çözümü konusunda uzlaşı kültürünü ön plana çıkararak,  halkımızın AB üyeliğine ekonomik ve demokratik değerler toplamı bakımından hazırlanması ve kendi ayakları üzerinde duran ortamın geliştirilmesi için toplumun her kesimine dönük yeni bir aktif siyaset belirleyerek bunu hayata geçirme görevini yüklemektedir.