Kıbrıs Türk Halkının sahip olduğu değerleri sağa sola peşkeş çekmeyi maharet sayan UBP Hükümeti, Elektrik Kurumu’nun yanı sıra şimdi de Telekomünikasyon Dairesi’ne el atmıştır.

Özelleştirme Yasası’nın, Anayasa’ya aykırılığı yönünde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların sonucunu beklemeden, Telekomünikasyon Dairesi’nde somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Personelin başka dairelere aktarılması yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Kendi halkına ve kendi insanına yabancılaşan Küçük Hükümeti, gerek Elektrik Kurumu ve gerekse Telekomünikasyon Dairesi’nin özerk bir yapıya kavuşturulacağını belirtmiş olmasına karşın, politik ve etik değerleri hiçe sayarak, “Ben vazgeçtim” demek suretiyle hem halkın çoğunluğuyla ve hem de çalışanlarla bir kez daha ters düşmüş adeta halkımızla alay etmiştir.
 
UBP Hükümeti, temel kurum ve kuruluşlarımızı yabancı sermayeye peşkeş çekmek için almış olduğu talimatları büyük bir şevkle yaşama geçirmeye çalışmaktadır. Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışan personel, bakanlığa bağlı diğer dairelere aktarılmaya başlanmıştır. Bu dağıtım yapılırken bile UBP’li olanların daha uygun dairelere dağıtıldığına tanık olunmaktadır. Amaç, bu dairemizin içini boşaltmak, görev yapamaz duruma düşürerek elden çıkarmaktır. Bunu yaparken de UBP Hükümeti kendi sorumluluğundan kurtulmak için yalan söyleyerek partimizi haksız yere suçlamaya çalışmaktadır.
 
CTP-BG olarak, Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine karşı olduğumuza bir kez daha vurgu yaparken, UBP Hükümetini bu kararından vazgeçmeye ve halkımızın toplumsal varlıklarına sahip çıkmaya davet ederiz. Hükümette olunsa bile halkımızı ve çalışanları yanlış bilgilendirmeye, toplumun değerlerini ve öz varlıklarını peşkeş çekmeye, çalışanları huzursuz etmeye kimsenin hakkı yoktur.
 
UBP Hükümeti bilmelidir ki Telekomünikasyon Dairesi’nin peşkeş çekilmesine asla seyirci kalmayacağız. Toplumun değerlerine sahip çıkma duyarlılığı içinde olan tüm kesimlerle birlikte gerekli hassasiyet içinde olacağımızın ve mücadelemizi yükselteceğimizin, halkımız tarafından bilinmesini isteriz. Halkın iradesini artık temsil etmeyen, transferlerle ayakta durmaya çalışan UBP Hükümetini, girdiği bu tehlikeli yolu terk etmeye davet ederiz.
 
 
CTP-BG Genel Başkanı
 
Özkan Yorgancıoğlu