Eğitimde istikrar ve huzur, bir toplumun varoluşunun temelidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Eğitimde istikrar ve huzur, bir toplumun varoluşunun temelidir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Basın Açıklaması

Eğitimde istikrar ve huzur, bir toplumun varoluşunun temelidir

Israrla sürdürülen öngörüsüz, iş bilmez uygulamalarla eğitime büyük zararlar verilmektedir. Hükümet ettiğini iddia edenler, yaşanan eğitim kayıplarını gideremediği gibi iş birliğinden uzak ve öğretmene sırt dönen bir tavır sergilemektedir. Söz konusu zihniyet, eğitimde dibi gördüğümüz bir eğitim yılının yaşanmasına neden olmaktadır.
Özel okullar ile kamu okulları arasındaki, kırsaldaki okullar ile merkezdeki okullar arasındaki eğitim farklarının derinleştiği belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Öngörüsüz politikalarla; parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratılmıştır. Eğitim sisteminin her alan ve kademesinde ciddi eğitim kayıpları yaşanırken, her geçen gün eğitimdeki kaos büyüyorken, siyasi kaygılarla kararlar almaya devam edilmektedir. “Ben yaparım olur” anlayışıyla hareket edilerek öğretmenin örgütlü birliği olan öğretmen sendikalarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı bir yaklaşımla katılımcılık anlayışı yerle bir edilmektedir.
Kamu okullarının altyapı sorunları da devam etmektedir. Hiçbir uyarıya kulak vermeyenler, toplumu çadırda eğitimle de tanıştırmıştır. Nitelikli ders verilemez 40 kişilik sınıflar, hiçbir pedagojik anlayışa uymayacak biçimde sadece öğretmen tasarrufu gailesiyle eğitim yapılamaz okullar yaratılmaktadır. Eğitimde verim ve kalite de yok sayılmaktadır.
Şimdi de Öğretmen Yasası’nda bugünün ihtiyaçlarına yanıt verecek ve çağa uygun hale getirilmesi için gereken onlarca unsur varken tarihsel ve kültürel değerinin yanında ilkokul kademesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren çok önemli bir misyona sahip olan Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmakla karşı karşıya getirecek düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. CTP, bu ülkenin hiçbir kurumunun fonksiyonlarından kopartılarak işlevsiz hale getirilmesini, sonra da kapatılmasının önünün açılmasına izin vermeyecektir.
Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma pahasına kriteri, koşulu belli olmayan uygulamalarla tamamen partizanca bir şekilde uygulanan “geçici öğretmen” sorununun çözümü yönünde en küçük bir adım atmazken, bu ülkenin temel eğitim kademesine öğretmen yetiştiren en önemli kurumunun iş yapamaz noktaya getirilmesi kabul edilemezdir.
Her zaman yaptığınızı yine yapıyorsunuz. Israrla sürdürdüğünüz plansız, programsız ve tutarsız uygulamalarınız, beceriksiz ve iş bilmez tavırlarınızla eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyorsunuz.
CTP olarak bir toplumun en temel konusu olan eğitimde yarattığınız büyük boşluğu gidereceğimizi, yarattığınız tahribatı tüm toplum örgütleri ile ortadan kaldıracağımızı belirtiriz. Eğitimde istikrar ve huzur, bir toplumun varoluşunun temelidir. Bunu ortadan kaldırmanıza izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
Genel Sekreter Asım Akansoy
16.05.2023