İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri görmezden gelinemez!

CTP Gençlik Örgütü, iklim değişikliğinin dünyamız üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını ve bunun görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Açıklama şu şekilde:

Dünyamızda süregelen iklim değişikliği, giderek bir iklim krizine dönmüş durumdadır. Bir süre öncesine kadar yalnızca bazı belirtilerinden söz edilen iklim değişikliği artık bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Orman yangınlarında yaşanan artışlar, kuraklıktaki artış ve aşırı yağış olayları artık ülkemizde de her geçen gün hissedilir bir seviyeye gelmiştir. Bunun dünya çapındaki yansıması buzullardaki erimeler, deniz seviyelerindeki artışlar, büyük kasırgalar ve uzun süreli sıcak ve soğuk hava dalgaları şeklinde görülmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak ortaya çıkan biyolojik çeşitlilik ve tarımsal verim kaybı ile iklim değişikliğinin gündelik yaşamımızdaki olumsuz sonuçları göz ardı edilecek noktayı aşmış durumdadır. Adamız, yağış bakımından Avrupa Kıtasının en kurak coğrafyalarından biri konumundadır. İklim değişikliğinin etkisinin artmasıyla su konusu geri dönülemez yıkımlara sebebiyet verme potansiyeline sahiptir. Azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar gibi iklimsel etkenlerle toprağımızın çölleşme riskini arttırdığı görülmektedir.
Adamız ortalamanın üzerinde sıcaklık artışlarına maruz kalmaktadır. Bu da Kıbrıs’ın eko sisteminde yaşayan tüm canlıların yaşamına bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel sıcaklıklardaki artış, bu durumun giderek daha çok belirginleşeceğini bizlere göstermektedir. Yaz aylarında oluşan sıcak hava dalgaları orman yangınları için çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda büyük yıkımlara sebebiyet veren ve adamızın akciğerlerini yok eden yangınların artıyor olması bunun en somut örneğidir. Deniz suyunda meydana gelen sıcaklık artışlarıyla yerel türlerimiz yok olurken denizlerimizdeki istilacı türlerin sayısı artmaktadır. Bu çerçevede ele alındığında iklim değişikliği ile mücadele konusu ele alınırken, enerji verimliliğinin arttırılması, akılcı su yönetimi, toplu taşımanın geliştirilmesi, tarımda kuraklığa dayanıklı türlere geçişin teşvik edilmesi, eko-turizme öncelik verilmesi, koordineli iklim değişikliği ve çevre okur-yazarlığı eğitimleri verilmesi ile gerçekleştirilebilir.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, iklim değişikliğinin dünyadaki tüm insanların ortak sorunu olduğunu ve kuzey, güney ayırmaksızın adamızın bir bütün olarak bundan etkilendiğini ülkeyi yönettiğini iddia edenlere hatırlatmak isteriz. Bu bakımdan hayali sınırların ötesine geçerek adamızı bir bütün olarak düşünmeli ve iklim kriziyle mücadele stratejimizi ada çapında ortaklaştırmamız gerekmektedir. Bu konuda artık kaybedecek zamanımızın kalmadığını bilerek, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere iklim krizi ile mücadele etmek için harekete geçmeye davet ederiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
Gençlik Örgütü
15.05.2023