CTP-BG Genel Sekreteri Özkan Yorgancıoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun dünkü liderler zirvesinden sonra yaptığı açıklamada muhalefeti, kendisini taviz vermeye zorlamakla suçladığına işaret ederek Kıbrıs sorununun çözümünün al-ver olmadan mümkün olmayacağını kaydetti

 Rum tarafının dönem başkanlığı öncesinde Liderlerin yapacağı görüşmelerin sonuncularına sayılı günler kaldı. Bu süreç devam ederken Sayın Downer’in de raporunu hazırlaması söz konusu.  Genel sekreterin yazmış olduğu ön raporun işaret ettiği üç kritik nokta çok net ifade edildi. Bunlardan bir tanesi Federal Yürütmenin seçimi, diğeri vatandaşlık, sonuncusu da Mülkiyet ve toprak konusudur. Federal Yürütmenin seçiminin kilitlendiğini raporunda net bir şekilde ifade eden Genel sekreter,raporda belirtilmemiş olsa bile bunun, Türk tarafının çapraz oyda takındığı tavır nedeni ile ortaya çıktığını ima etmektedir.

Nüfus ve vatandaşlık konusunda sorunun aşılabileceğini işaret etmiş olmakla beraber, mülkiyet ve toprak konusunda öneri alışverişinin devam ettiği raporda kaydedilmiştir.

Sayın Eroğlu dünkü liderler zirvesinden sonra yaptığı açıklamada muhalefeti, kendisini taviz vermeye zorlamakla suçlamıştır. Hatırlatmak isterim ki Kıbrıs sorununun çözümü AL-VER süreci yaşanmadan mümkün değildir ve bizzat Sayın Eroğlu’nun kendisi de birinci New-York zirvesinden sonra iki Lider arasında al ver sürecinin başladığını açıklamıştır. Bu nedenle yaşadığımız bu kritik günlerde Kıbrıs konusunda takıyye yaparak muhalefeti suçlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer Sayın Eroğlu, o gün söylediklerinde samimi, değil idiyse o kendisinin sorunudur.

Rum tarafının dönem başkanlığı sürecinde görüşmelerin sıkıntı yaşayacağı bilinen bir gerçek olmakla beraber, önemli olan o güne gelinmeden önce nelerin yapılması gerektiğidir. Bizler dönem başkanlığı gününe kadar anlamlı bir ilerleme için liderlerin pozitif davranması ve  Sayın Eroğlu’nun  Cumhurbaşkanı seçildiğinde Genel Sekreter’e yazdığı mektuba sadık kalması gerektiğini söylerken, Sayın  Eroğlu’nun  çözümsüzlük sonrasının senaryolarını halkımıza açıkladığı hepimizin hatırındadır.

BM Genel sekreterinin nüfus konusunda sorunun aşılabileceği açıklaması ortadadır. Rum tarafının mülkiyetteki eski ‘ mülk sahibi son söz sahibidir’ yaklaşımını terk edip sorunlu konularda ortak mülkiyet komisyonunun belirlenecek kriterler ışığında karar verici olmasını kabul etmesi, Sn Eroğlu için bir anlam ifade etmemektedir. Bunun Türk tarafının önerisi olduğunu Sayın Eroğlu unutmuş olmalıdır. Bunu reddederek güneyden gelen ve mağdur olan insanlarımızın mağduriyetlerinin devam etmesi Sayın Eroğlu’nun umurunda bile değildir.

Daha da önemlisi bu tavırda ısrarla Sayın Downer’in raporuna bağlı olarak Genel Sekreterin hazırlayacağı rapor nedeni ile Kıbrıslı Türklerin yeniden dünyadan soyutlanacak olmasıdır.

Önemli olan yalnızca Politikaların nasıl ve nerede üretildikleri değildir. Daha da önemlisi üretilen politikaların Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını gözetip, çözümün önünü açmasıdır.

Kıbrıs Türk halkının yanlış politikalar nedeni ile daha önce ödediği bedelleri yeniden ödememesidir.

Bizlerin, CTP-BG olarak buna müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir.

 

 

Özkan Yorgancıoğlu

 

CTP-BG Genel Başkanı