Hayatın en kutsal ve değerli yanı olan yaşamımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, hemşirelerimizin, eczacılarımızın, sağlıkla ilgili gerek teknisyen gerek diğer alanlarda hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyoruz

Hayatın en kutsal ve değerli yanı olan yaşamımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, hemşirelerimizin, eczacılarımızın, sağlıkla ilgili gerek teknisyen gerek diğer alanlarda  hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.  Başarılarının devamını diliyor özverili çalışmalarını saygıyla selamlıyoruz.

Tıp Bayramlarının sadece kutlama değil sağlıkla ilgili sorunların masaya yatırıldığı, tartışıldığı günler olduğunun bilinciyle, sağlık alanında sistemsizliğin devam ettiğini vurgulamak istiyoruz.  Hala daha sorunlara palyatif tedbirlerle çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Sorunların bütününü çözecek Genel Sağlık Sigortası konusuna eğilinecek yerde anayasaya aykırı uygulamalarla insanlardan para alınmaya çalışılmaktadır. Sağlığın çok pahalı bir hizmet olduğunun bilinciyle, günümüzün teknolojisinde sorunları geçici uygulamalarla aşamazsınız. Tersine daha da karmaşıklaştırırsınız.  Bu nedenle hükümeti öncelikle Genel Sağlık Sigortası konusunu ele almaya davet ediyoruz.  Sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan karmaşa da hizmet kalitesinin düşmesini ve güvensizliği tetikleyen en önemli etmendir. Anayasa mahkemesinin kararları çerçevesinde Sağlık Hizmetleri Yasasının kamu ve özel sağlık hizmetlerini birbirinden ayıracak ve çalışanlara da hak ettiği maaşları verecek şekilde yeniden düzenlemeye davet ediyoruz. Konunun sınırları ve çerçevesi belirlenmiştir. Bu nedenle zamana oynayan, oyalamaya çalışan adımlardan vazgeçilmelidir.  Hiçbir mali kaynağa gerek duyulmayan Hasta Hakları Yasasının bir an önce geçmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü sağlıkta sistemsizliğin bedelini halk ödemektedir. Hasta hakkı insan hakkıdır. Demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yasa diğer uygulamaların hayata geçmesini de tetikleyecektir. Bu çerçevede hükümeti tekrar oyalayıcı adımlardan vazgeçip sistem kurmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz.

Bir kez daha tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı