Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi Eğitim Komitesi’nin 8 Eylül 2017 tarihinde eğitimciler, sivil toplum örgütleri ve parti yetkililerinin katılımı ile düzenlenen ‘’ Girne’de Eğitim yapılanması nasıl olmalıdır’’ konulu yuvarlak masa toplantısının sonucunda hazırlanan ön rapor hazırlanmış olup detaylı rapor ilerleyen günlerde gerek kamuoyu ile gerekse ilgili sivil toplum örgütleri ile paylaşılacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sonuçlara dikkat çekmek isteriz;

Plansızlığın en büyük zararlarından bir tanesini EĞİTİM görmüştür. Hızla artan nüfus ile Girne’deki ilk ve orta öğretim kurumları çok büyük sorunlarla eğitim vermeye çalışmaktadır. Sorunların çözümü palyatif yöntemlerle çözmek mümkün değildir. Herkes tarafından anlaşılır, net olarak belirlenmiş, geleceğe dair vizyon ve projeksiyonları içeren, Girne ilçesi eğitim yapılanması yeniden organize edecek stratejik bir eğitim planına ihtiyaç duyulmaktadır.

İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM’DE KRİZ VAR

Gelişen Nüfus ile birlikte gerek ilköğretim gerekse orta öğretim alanındaki okul ihtiyacı zaruri olmuştur. 1000 civarında öğrencinin bulunduğu ülkenin en kalabalık okulları Girne’de bulunmaktadır. Öğrenci sayısının bu denli yüksek olan okul anlayışı terk edilmelidir.

Özellikle devletten gelen çok sınırlı desteğe rağmen, öğretmen/okul idaresi / okul aile birliği işbirliği ile kaliteli bir eğitim verme gayretinde olan ve cazibe merkezi haline gelen 23 Nisan İlkokulu’nda sınıf mevcut ortalaması 35 öğrenci civarlarındadır. Okulların kapasitelerini aşmasından ve daha fazla kayıt alamamalarından ötürü vatandaşlar için okul kayıtları işke0nceye dönüşmüş, veliler çocuklarını nereye kaydedeceklerini şaşırmışlardır. Halen akıbeti belli olmayan çocuklar bulunmaktadır.

Yine ilçe merkezindeki tek okul öncesi kurum olan Girne Maarif Anaokulu öğretim yılını 40 fazla öğrenci ile açmış ve okulların açıldığı bugünlerde hükümet bu sorunu alelacele ve okullar açıldıktan sonra başlattığı derslik inşaatları ile çözmeye çalışmaktadır. Hükümetin bunu öngörmemesi ve okullar açıldıktan sonra panik içinde inşaata girişmesi tam bir fiyasko anlamındadır. Girne’nin acilen 2 yeni ilkokul ve 1 tane ana okula ihtiyacı vardır.
Girne ilçesinde bulunan Girne kent merkezinin dışındaki bölgelerde bulunan okullar alt yapı-donanım ve ders materyalleri açısından desteklenmelidir.

Ortaöğretimdeki okul ihtiyacı da benzeridir. Halen inşaat halinde bulunan Karakum bölgesindeki okul inşaatının tamamlanmalı ve önceden planladığı gibi yeni bir ortaokul olarak hizmet vermesi gerekmektedir. Anafartalar Lisesi’nin bağımsız bir lise olarak yapılandırılarak, turizm ve ticaret alanındaki programları içerecek şekildeçok programlı bir liseye dönüştürmesi dikkate alınmalıdır.

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİM

Girne’de Mesleki eğitim ve özel eğitim yok denecek seviyededir. Son iki yıldır yaygın eğitim veren Girne Pratik Sanat Okulu bünyesinde açılan ancak olukça verimsiz halde hizmet veren Girne Turizm Meslek Lisesi’nin yapılanması tekrar gözden geçirilmelidir. Girne’nin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim çok programlı lise uygulaması ile birlikte, atıl vaziyette duran OTEM’in de sisteme entegre edilmesi düşünülmelidir. Lefkoşa’da bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi’nin en büyük öğrenci grubunun Girne’den giden öğrencilerin oluşturduğu dikkate alındığında Girne’de de Çıraklık Eğitim Merkezi açılması dikkate alınmalıdır.

Karakum’da bulunan 19 öğrencili Özel Eğitim Merkezi Girne’nin tek özel eğitim merkezi olup ihtiyaçların çok gerisindedir. Tam teşekküllü ve örgün eğitim verebilecek bir özel eğitim merkezi çok önemli bir ihtiyaçtır.

GÖÇMEN NÜFUS

Ülke genelinde Yabancı uyruklu ( Ana dili Türkçe olmayan ) öğrencilerin oranı % 2-3 oranında seyretmekteyken Girne’de bu nüfus %10 oranında seyretmektedir. Bu gerçekle öğrenciler başta dil bariyeri olmak üzere çok ciddi sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Bu dikkate alınarak eğitim-öğretim uygulamaları çok kültürlü anlayışla düzenlenmelidir. Bu bağlamda yabancı uyruklu ve göçmen aile öğrencilerine yönelik destek programları sisteme entegre edilmelidir.

Mehmet Kale Kişi
CTP GİRNE İLÇE YÖNETİM KURULU (a)
CTP Girne İlçe Başkanı