CTP-BG Genel Başkanı özkan Yorgancıoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nun LTB’deki eylemle ilgili grev yasağı kararı almasını değerlendirdi

 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, iki buçuk aydır maaşlarını alamayan Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının devam eden eylemlerinin “grev” olduğu yorumunu yaparak, bunu 60 gün süre ile erteleme kararı almıştır. Bu karar, ülkeyi yönetenlerin içinde bulundukları aczin ve aralarındaki izaha muhtaç ilişki biçiminin çok açık bir göstergesidir.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni göz göre göre Lefkoşa Belediye başkanı tarafından batırılmasına göz yuman ve kamu yararını istismar ederek,  belediye başkanını korumayı tercih eden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve İrsen Küçük hükümeti, ortada duran sorun ve haksızlığı gidererek çözecek yerde, belediye çalışanlarını ezmeyi tercih etmişlerdir. Ortada ilan edilmiş bir grev yokken ve devam eden bir hak arama mücadelesi varken, bunu “grev” olarak niteleme hak ve yetkisi cumhurbaşkanında da, başbakanda da yoktur. Olmayan bir grevi yasaklamak ise yürürlükteki yasalara göre mümkün değildir.

Belediye başkanını koruma gayreti olan bu yasaklama kararı, hangi çekincelerden ötürü alınmıştır? Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Başbakan Küçük, hangi korkuları nedeniyle çalışanların hakkını korumaya cesaret edememektedir? Bu soruların yanıtları mutlaka verilmelidir. Kamu vicdanında zaten itibarını ve güvenilirliğini yitirmiş olan Derviş Eroğlu ile İrsen Küçük kabinesi, ellerinde tutmaya çalıştıkları Cemal Bulutoğluları’nın artık bir saatli bombaya dönüştüğünün farkına varmış olacaklar ki, Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki sayısız şaibenin ortağı olduklarını, bugün aldıkları kararla bir kez daha ilan etmiş oldular.

Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları iki buçuk aydır maaşlarını alamamaktadır. Bu sürede Başbakan Küçük hem tek başına, hem de iki bakanıyla birlikte, maaşların ödeneceğinin ve sorunun çözüleceğinin, sonuncusu dün olmak üzere, birçok kez sözünü vermiştir. Bugün gelinen nokta, bu sözlerin, tam da UBP zihniyetine uygun olarak, birer yalandan ibaret olduğudur. Bugün çalışanlara ödeneceği açıklanan maaşlar hak edilmiş beş aylık 13. maaşlarının karşılığıdır. Bir tür avans niteliği taşıyan bu ödeme, gecikmiş alacakların karşılığı değil, zaten hak edilmiş 13 maaş ödemesinin bir kısmıdır. Dolayısıyla hükümet, her işinde olduğu gibi, bu konuda da günü kurtaracak anlık önlemler peşindedir.

Anayasa’nın 49. Maddesinin 3. Fıkrası “Kimse zorla çalıştırılamaz.  Angarya yasaktır” demektedir. İki buçuk aydır maaş alamamış ve ne zaman ödenebileceği de belli olmayan Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının, Anayasa korumasında olan hakları belediye başkanı ve bizzat devlet tarafından ellerinden alınmaktadır. Bunun izah edilir bir yanı yoktur, olamaz. Devlet ciddiyeti ve anayasal güvencelerin ortadan kaldırılmasına ön ayak olan bir Cumhurbaşkanının ve bir başbakanın halkına verecek hiçbir şeyi yoktur.

Cumhurbaşkanı be Başbakanın bu sorumsuzca davranışları bir yandan çalışanları mağdur ederken bir diğer yandan da haklarını ararken polisle karşı karşıya getirmektedir.

Bugün KKTC’de yaşanmakta olan durum tam bir çıkmazdır. Kendilerine sadakatten başka bir ayırt edici özelliği olmayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı’nı bile idare edemeyip, tehditlerine boyun eğen Cumhurbaşkanı ve UBP hükümeti, halkımızın yararına hizmet üretebilecek beceri ve yeterlilikten yoksundur. Halkımıza daha fazla acı vermeden derhal istifa etmelidirler. Bizim bu yaşananlarla ilgili tutumumuz ve hareket hattımız çok nettir. Ülkemizi de Lefkoşa’yı da temizlemenin tek yolu seçimdir. Sayısız şaibenin olduğu, rüşvetin giderek sıradanlaştığı, yönetenlerin gizli ilişkilerinin birbirlerinin hareketlerini etkilediği bir Devlet  yönetimi sürdürülebilir değildir ve derhal görevden gitmelidir.

 

Özkan Yorgancıoğlu

 

CTP-BG Genel BAŞKANI