KKTC’de turizm sektörünün ekonomide öncü sektör olduğu yalnızca uzmanlar ve siyasal partiler tarafından değil, hükümet programları tarafından da kabul edilmiş bir olgudur. Bu noktadan hareketle, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iktidarda olduğu dönemde hazırlanan “2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı”nda turizme özel bir önem atfedilmiş, “Bölgede rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü gelişimi sağlamak amacıyla planlı ve etkin bir model tesis etmek gerekmekte olup, bölgede yaşanan gelişmeler ve turizm sektöründeki eğilimler dikkate alınarak Turizm Sektörü Strateji Belgesinin revize edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır” tespiti yapılmıştır.

Bu tespitten hareketle, Program’ın konuyla ilgili temel ilke ve esasları şunlardır:

1. Turizme tahsis edilen kaynaklar verimli ve etkin şekilde kullanılacaktır.

2. Turizm faaliyetlerinde çeşitlilik artırılacaktır. Bu amaçla kısmi destek programları sürdürülecektir.

3. Eko-Agro, özel ilgi turizmi teşvik edilecektir.

4. Turizm teşvik sistemi yukarıda belirtilen sorunlara çözüm getirecek şekilde yapılandırılacaktır ve yatırım teşvik sistemiyle uyumu gözetilecektir.

Bu çerçevede hükümetin Ekim 2016 itibarıyla “yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı” hazırlama sözü vardır, bu söz halen yerine getirilmemiştir ve bu sözün yerine getirilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aktarılacak olan 40-50 milyon TL tutarındaki kaynağın aktarılmasını tehlikeye sokmuştur.

Ülkemizin ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, üzerinde hemen herkesin uzlaştığı yukarıda sözü edilen ilke ve esaslara uygun bir teşvik mevzuatını, söz verdiği tarihin üzerinden beş aylık bir süre geçmesine karşın halen hazırlamamış olan hükümet, bir yandan imzaladığı metinlere sadakat göstermeyerek ciddiyetsizliğini, diğer yandan da ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir mali kaynağın aktarılmasını geciktirerek sorumsuzluğunu bir kez daha son derece açık biçimde göstermiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, ülkede turizmin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve planlı bir şekilde geliştirilmesini, turizmden elde edilen gelirlerin artırılmasını ve adil paylaşılmasını ve turizm sektörünün diğer sektörleri de besleyen bir sektör haline gelmesini hedeflemektedir. Bu amaçla kullanılabilecek kaynakların bu hükümetin ciddiyetsiz ve sorumsuz tutumu dolayısıyla kullanılamamasının büyük bir basiretsizlik olduğunu belirtir, Hükümeti, bir an önce, uzmanların ve turizm sektöründeki tüm paydaşların da katılımıyla sözü edilen ilke ve esaslara uygun bir teşvik mevzuatını hazırlamak için girişimde bulunmaya çağırırız.