Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler, ülkemizde her hal ve koşulda petrol dolum tesisi kurulmasına karşıdır.

CTP-BG, halkımızın ve ülkemizin çıkarlarına aykırı hiçbir gelişmeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onaylamayacaktır.
Ülkemizde doğal ve tarihi güzellikleriyle ayrı bir önemi olan Karpaz bölgesinin herhangi bir yerinin Kirli Sanayi Bölgesi ilan edilmesi ve petrol dolum tesisi kararı açık bir cinayettir.
CTP-BG’nin de bölgede petrol dolum tesisi izni verdiği yönünde kamuoyu kasıtlı olarak yanıltılmaya çalışılmakta ve yanlış bilgilendirilmektedir.
CTP Hükümeti döneminde bir yatırımcının Kalecik’te bulunan KIB-PET ile AL-PET tesisleri yanında Sıvı Yakıt Terminali kurma talebi olmuştur. İskele Kaymakamlığı söz konusu talebe karşı arazinin kiralanması için bir ön izin vermiş ve bu proje çevre koruma koşullarına bağlanmıştır!
Ancak ön iznin yaşama geçirilme süreci, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmamıştır. Bakanlar Kurulu ve Yatırım Araştırma Geliştirme Ajansı YAGA’nın söz konusu proje ile ilgili olumsuz görüşü sonrası bu yatırım gündemden kalkmış ve sözleşme feshedilmiştir.
UBP Hükümeti’nin petrol dolum tesisi projesini tüm itirazlara rağmen yaşama geçirmesi halinde, partimiz göreve geldiği zaman her ne koşulda olursa olsun yatırımı iptal edecek ve bu konuda kusuru bulunanlarla, ülke değerlerini hasara uğratanların yargıya havale edilmesinde en küçük bir çekince dahi duymayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
CTP-BG
Merkez Yönetim Kurulu