Sayın Editör,
CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, 12 Eylül 1980 darbesi nedeni ile mağduriyete uğrayan o dönemde öğrenci olan ya da başka nedenlerle Türkiye’de bulunan Kıbrılı Türklerin, eğer isterlerse Türkiye’deki mahkeme sürece taraf olmalarına ve sürecin hukuk yoluna taşınmasına yardımcı olmak adına CTP-BG’nin avukatlardan oluşan bir komite oluşturduğunu kaydederek, komite üyelerinin dileyen kişilere yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye’de,   12 Eylül darbesinin hazırlanış süreci ile darbe dönemi ve darbe sonrasında yaşananların bir sorgulanma süreci başlatılmış ve devam etmektedir. Bu dönemde öldürülen, kaybolan, işkence gören okulunu bırakmak zorunda kalan on binlerce insan veya yakınları, şimdi o dönemi sorguluyor ve yargıya başvurarak benzer bir dönemin yaşanmaması için o dönemin zihniyetini mahkûm etmekte kararlı davranıyor.

Aynı dönemde, Türkiye’de yapılan darbe nedeni ile Kuzey Kıbrıs’ın siyasal yaşamının olumsuz etkilendiği ve demokrasisi, içerdiği bazı maddeler nedeni ile vesayet altında olan bugünkü Anayasa’nın 12 Eylül darbesinin yarattığı demokrasi dışı ortamın gölgesinde hazırlandığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında Türkiye’de öğrenim gören binlerce Kıbrıslı Türk örgencinin de darbe süreci ve sonrasından, değişik ölçülerde olsa da olumsuz olarak etkilendiği ortadadır. Hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse atılanlar, işkence görenler, okulunu yarıda bırakıp kaçan öğrencilerimizin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Bizler, Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler olarak Türkiye’de öğrenim görürken 12 Eylül 1980 darbesi nedeni ile mağduriyete uğrayan o dönemin öğrenci ve diğer arkadaşlarımızın, eğer isterlerse bu konuda Türkiye’deki sürece taraf olmalarına ve sürecin hukuk yoluna taşınmasına yardımcı olmak adına  Avukat  Ezer Özsoy,   Avukat Hüseyin Celal ve  Avukat Feridun Önsav’dan oluşan bir komite oluşturduğumuzu kamu oyu ile paylaşmayı bir görev biliriz. Komite üyelerimizin, dileyen arkadaşlarımıza seve seve yardımcı olacağının altını çizmek isterim.

Demokrasilerin kesintiye uğratılıp temel insan hak ve özgürlüklerinin askıya alınması artık tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Suçsuz insanların hapse atılıp işkence görmelerinin bir suç olduğu ve cezayı gerektirdiği çok net ve anlaşılır şekilde insan bilincine çıkarılmalıdır.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı