CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. Yorgancıoğlu, “Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün sağlık alanında bütünlüklü bir yaklaşıma olan gereksinimi her zamankinden daha fazladır” dedi.


Yaşamın devamlılığı bakımından olmazsa olmaz ilk gereksinim sağlıktır. Canlı yaşamı için vazgeçilmez olan sağlığın güvencesi, içinde bulunulan koşullar kadar, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarıdır. Yaşamımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, hemşirelerimizin, eczacılarımızın ve diğer bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlarım. Her koşulda kendinden önce muhatabının sağlığını düşünerek özveri ile hizmet veren bütün sağlık emekçilerini saygıyla selamlarım.

Tıp Bayramı, sadece bir meslek alanının kutlama günü değil, aslında sağlıkla ilgili konuların gündeme alındığı ve daha iyinin yakalanması için toplumsal katılımcılıkla tartışıldığı bir ortam olarak değerlendirilmelidir. Bugün ülkemizde sağlık alanında sistemsizliğin devam ettiği bir süreci yaşamaktayız. Var olan sorunlar hala daha bütünlüklü bir yaklaşım yerine teker teker ele alınmakta ve bunlara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Böylesi bir yaklaşımla ele alınan sorunlar çözülmek yerine karmaşıklaşmakta ve aslında toplumsal açmazlarımıza yenilerini ilave etmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün sağlık alanında bütünlüklü bir yaklaşıma olan gereksinimi her zamankinden daha fazladır. Sağlık yasalarının geçirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hasta haklarını gözeten bir anlayışın bu alanda egemen kılınması şarttır. Maalesef hükümet, tüm bu aciliyet arz eden konuları ele almak yerine her konuda olduğu gibi yine zamana oynamaktadır.

İçinde bulunduğumuz Lefkoşa Yerel Ara Seçimi’nin yapılmasını gerektiren koşullara, insan sağlığını ve devlet ciddiyetini hiçe sayan bir anlayış neden olmuştur. Bu anlayışın insan sağlığına ve gereksinimlerine duyarlı, bilimsellikten ödün vermeyen ve toplumsal katılımcılığa açık bir anlayışla değiştirilmesi kaçınılmazdır. Bizler bu değişimi sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız. Halkımızın temel gereksinimlerine sağlıklı koşullarda ulaşabileceği bir yaşam alanını yaratmaya her zamankinden daha hazırız.

Bu düşüncelerle bir kez daha tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlar, esenlik dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Özkan Yorgancıoğlu
CTP-BG Genel Başkanı