CTP Girne İlçesi olarak Lapta Belediyesi’nin çağrısı ile 13.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen İyi İdare Yasası tahtındaki halkın katılımı toplantısına katılarak görüşlerimizi paylaştık. Öncelikle belirtmek isteriz ki; konu belediye meclisinin gündemine geldiği andan itibaren Lapta bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlara desteğimizin olduğunu ifade ettik. Bölgede yaşayan insanımızın ekonomik ve sosyal yönden daha yüksek bir refah seviyesine ulaşması konusunda her hangi bir tereddüdümüz yoktur. Bununla birlikte yatırım projesinin, başından itibaren gerekli yasal prosedürler tamamlanmadan ilerletildiğini görmekte ve bu konuda eleştirilerimizi çekinmeden ortaya koymaktayız.

Bu çerçevede ele alındığında Lapta Belediye Başkanı Sn. Fuat Namsoy alışkınlık haline getirdiği üzere ihale sürecinin başından itibaren hukuka aykırı bir biçimde hareket etmektedir. 13.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda yapılan sunumda da aktarıldığı gibi Belediye Meclisinden yetki alınmak suretiyle ihaleye çıkılmış ve ihale 26 Eylül 2017 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İhalenin sonuçlandırılmasından da öte ihaleyi kazandığı söylenen ancak nedense ismi bir türlü telaffuz edilmeyen firma ile sözleşme imzalama aşamasına gelinmiş, başkan bu konuda da belediye meclisinden yetki almıştır. Bütün bu idari işlemlerin tamamlanmasından sonra ise göstermelik bir halkın katılımı toplantısı düzenlenerek prosedür olarak görülen bir yasal gereklik yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum hukuka aykırıdır ve CTP olarak buna karşı sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Belediye idaresinin “halkın katılımı toplantısı” adını verdiği ama gerçekte bir bilgilendirme toplantısından farklı olmayan bu toplantıda ortaya konan hedeflerse seçim öncesi halka hoş görünmenin ötesine geçebilecek hedefler değildir, gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu bakımdan kamu yararı konusu da tartışmalıdır.

Bizim görebildiğimiz odur ki, Namsoy seçim öncesinde kamuya ait bir alanı pazarlamak suretiyle belediye kasasına bir miktar nakit akışı sağlamak istemekte ve kısa süre sonra yapılacak yerel seçimleri bu yolla domine etmeye çalışmaktadır. Yani yıllardır yapmakta olduğu gibi yine halkın geleceğini ipotek altına alarak kendi kişisel ikbaline “yatırım” yapmaktadır.

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meclisi’nde Ercan Havalimanı’nın özelleştirilme süreci ile ilgili hazırlanan araştırma komitesi raporu ve üzerinde yapılan tartışmalar, hukuka aykırı olarak başlayıp devam eden süreçlerin günün sonunda kamuyu nasıl büyük zararlara uğratabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Öyle görünmektedir ki; o dönemde Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinden elde ettikleri peşinatla 13. maaşları ödeyip günü kurtaranlar, bugün Laptalının ortak malını ipotek ederek kişisel ikballerini sürdürmek istemektedirler. CTP olarak bu konuda elimizden gelen her türlü yasal yolu kullanacağımızı ve halkın genel menfaatlerine zarar verecek hiçbir adıma izin vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu (a)
Mehmet Kale Kişi