Askerlik tasarısı olumlu ama yetersiz

 CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Erbay Akansoy’un  “Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı” ile ilgili Fayka Arseven’le yaptığı röpörtaj;

 

1-Gençler açısından askerliği bir sorun olarak görüyormusunuz ? Neden?

 

Zorunlu askerliğin gençler açısından önemli bir sorun olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Gençlerimiz 19 yaşından itibaren, gerek yüksek öğrenimini yaparken gerekse iş hayatına atılmaya hazırlanırken zorunlu askerlik hizmetini gözönünde tutmak durumunda kalmaktadır. Gençliğin geleceklerini özgürce planlamaları gerekmektedir. Zorunlu askerlik olgusu kimi zaman eğitimle ilgili kimi zamanda iş hayatıyla ilgili önemli kararların  sağlıklı bir şekilde verilememesine neden olmaktadır. Bu olgu gençlerin hayatlarına çıkabilecek fırsatları kaybetmesine veya ertelemesine yol açmakta hatta tüm bu belirsizliklerden ötürü göç yollarına düşmelerine sebep olmaktadır.  

 

CTP Gençlik Örgütü olarak, zorunlu askerlik sorununun da ülkemizde yaşanan diğer sorunlar gibi Kıbrıs sorununun varlığından kaynaklandığı tespitini yaparak Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün en erken zamanda sağlanabilmesi için vargücümüzle mücadelemizi sürdürdüğümüzü ve sürdürmeye devam edeceğimizi önemle belirirtirim. Tüm bu tespitlerle birlikte mevcut askerlik yasasının ivedilikle daha kapsamlı şekilde tadil edilmesi gerektiğinin altını her platformda olduğu gibi yine çiziyorum. Gençlik sorunlarının daha fazla gözönüne alınacağı ve zorunlu askerlik hizmetinin, gençlerin yaşamlarını asgari düzeyde etkileyecek kapsamlı bir düzenleme ile iyileştirilmesi gerekliliğini vurguluyorum.    

 

2-Gündemde olan Askerlik Yasa Tasarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Gençlerin sorunlarını kapsamlı bir şekilde çözümlemediğini belirtmekle  birlikte olumlu gelişmeleri içeren bir yasa tasarısı olarak yorumluyoruz. Yasa değişikliği ile birlikte özellikle yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız olumlu yönde etkilenecekler. Bu yasanın getirdiği olumlu noktalardan kısaca sözetmek gerekirse: 

 

Mevcut Yasada özel statüde olan kişiler için (“yurtdışında doğup askerlik çağına kadar yaşamını yurtdışında sürdürmüş veya 12 yaşından evvel yurtdışına gidip askerlik çağına kadar yurtdışında yaşamış”) ülkerine giriş yaptıkları ilk 90 gün içerisinde Asal Şubeye başvurmaları halinde bedelli askerlik hakkı sağlanıyordu. Ancak yasa, 90 gün içerisinde başvurulmaması halinde bu hakkın kaybını öngörüyordu. Askerlik Değişik Yasa Tasarısının öngördüğü değişikliklerden biri de 90 gün içerisinde ASAL ŞUBE’ye  müracaat etmemiş kişilerin belli bir ceza ödemek koşulu ile  bedelli askerlik haklarının kaybedilmemesinin sağlanmasıdır..

 

Mevcut yasa yurtdışında ikamet eden kişiler için 49 yaşına gelene dek askerliklerini erteleyebilmelerini sağlıyordu. 49 yaşını geçen vatandaşlarımız askerliklerini erteleyemediği için memleketlerine gelemiyorlar ve 49 yaşından sonra askerlik yükümlülüğüyle karşı karşıya kalıyorlardı. Yeni yasa, bu kapsamdaki kişilere kesin dönüş yapıncaya kadar askerliklerini erteleme şansı tanıyacak. Böylece yurtdışındaki vatandaşlarımız memleketlerini rahatça ziyaret edebilecekler.

 

Bunlar dışında değişiklik yasa tasarısının geçici maddeler bölümünde yapılan değişiklikler  ile özellikle de eski yasa kapsamı altında bedelli hakkına sahipken bedelli haklarını kaybetmiş kişilere, bedelli hakları iade ediliyor. Yine değişiklik yasa tasarısında belirtilen seneler itibarıyla yutdışına giden ve yoklama kaçağı durumuna düşen kişiler yasa tasarısı ile affediliyor ve uygun şekilde müracaat halinde haklarında kovuşturma yapılmayacağı öngörülüyor.

 

Kısaca özetlemek gerekirse  gündemde olan değişiklik yasa tasarısı  askerlik probleminden ötürü ülkelerine gelemeyen vatandaşlarımıza,  yurtlarına dönmeleri için teşvikler içeriyor. Yapılan araştırmalara göre mevcut nüfusumuzun 2 katından fazlası yurtdışında ikamet etmektedir. Bu bağlamda değişiklik yasa tasarısı ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlanıyor.

 

 

3- Bu yasa tasarısı kapsamındaki maddelerle ilgili olarak iyileştirme talepleriniz olacak mı?

 

CTP Gençlik Örgütü olarak Askerlik değişiklik yasa tasarısını her ne kadar olumlu olarak nitelelendirsek de özellikle geçici maddelerde yer alan afların, yasa tadil edilerek daha geniş kitlelere hitap etmesinin yararlı olacağı fikri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu doğrultuda Gençlik Örgütümüz bünyesinde oluşan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin çalışmaları hızla sürüyor. Meclisteki Hukuk ve Siyasi İşler komitesine yazılı önerilerimiz olacak ve bu öneriler halkımızla da paylaşılacaktır.

 

4- Bu değişiklik yasa tasarısının getirdikleri yeniliklerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

 

Değişiklik yasa tasarısı özünde yurtdışında yaşayan ve/veya asker kaçağı durumuna düşen yurttaşlarımız için olumlu maddeler içeren bir yasa tasarısıdır. Değişiklik yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ile yurtdışında yaşayan bir çok yurttaşımız ülkelerine sorunsuz bir şekilde geri dönme fırsatını elde edecektir.

 

Ancak unutulmamalıdır ki askerlik sadece yurtdışında yaşayan veya yasada özel statü kapsamında bulunan yurttaşlarımızın sorunu değil, özelde Kıbrıs Türk Gençliğinin genelde tüm Kıbrıs Türk Toplumunun problemidir. Dolayısıyla bu düzenlemenin tüm kesimleri kapsamına alacak bir içeriğe kavuşturulması gerekliliği önümüzde duran önemli unsurlardan biridir.

 

5-Bu  değişiklik yasa tasarısı kapsamı  dışında ne gibi iyileştirmeler yapılmalıdır?

 

CTP Gençlik Örgütü olarak umudumuz ve talebimiz yakın gelecekte Kıbrıs Sorununun çözümü ile birlikte zorunlu askerlik hizmetinin ortadan kalkmasıdır.

 

CTP Gençlik Örgütü, mevcut zorunlu askerlik hizmeti şartlarının ve Askerlik Yasasının gençlerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yeterince gözönüne almadığına inanmaktadır. Bu kapsamda, ileriki günlerde çeşitli öneriler barındıran geniş ve kapsamlı bir rapor hazırlayıp yetkili mercilere iletmeyi tasarlamaktayız. İlk aşamada üzerinde iyileiştirme yapılması gereken konular şunlardır:

 

Zorunlu askerlik hizmeti süresinin, gençlerin hayatında bir çok şeyi ertelemesine neden olduğu gerçeğinden hareketle, zorunlu askerlik hizmeti süresinin kısaltılması veya hizmetin kısa sürelere bölünüp belirlenecek aralıklarla yapılması mevcut durumda atılacak önemli bir adımdır. Yine bu bağlamda yedek subay kapsamında bulunan kişilere kısa dönem er fırsatlarının çoğaltılarak gençlere seçenek oluşturulması ve bedelli askerlik  kapsamının genişletilmesi önerilerimizden bir diğeridir.

 

Ülkemizde bulunan teknik eleman ve akademisyen sayısının ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamadığı görüşündeyiz. Bu alanlardaki yetersizliğin oluşmasındaki önemli faktörlerden birinin de askerlik sorunu olduğu tespit ettiğimiz bir gerçektir. Üniversitede 2 yıllık bölümlerde okuyan gençler askerliklerini 15 ay er olarak yapmak yerine, genellikle 4 yıllık bölümlere devam ederek yedek subaylık hakkından yararlanmayı tercih etmektedir. Bu, ülkemiz koşularında iş arayan üniversite mezunu genç nüfüs sayısını artırıken diğer yandan da iş olanağı açısından daha zengin olan ara eleman sıkıntısını da pekiştirmektedir. Bu bağlamda, 2 yıllık bölümlerden mezun olmuş  gençler için farklı bir formül geliştirilmeli ve iş olanağı zengin ve ihtiyaçlı olan alanlar teşvik edilmelidir. Ülkemizde lisanüstü eğitim ve doktora eğitimi alan gençlerimiz için de bedelli hakkı tanınmalı ve akademisyen problemi de böylelikle çözülmelidir.