Azmimiz reformaları hayata geçirmektir!

CTP-BG Parti Meclisi dün akşamki toplantısında hükümetin performansını ve DP ile UBP’nin yerel seçim ittifakını değerlendirdi. PM’nin kararları aşağıdaki gibidir:

Parti Meclisimiz (PM) dün akşamki toplantısında hükümetin performansını ve koalisyon ortağımızın ana muhalefetle yerel seçimlere yönelik işbirliğini tartıştı.

Bizler seçimlere giderken Kıbrıslı Türklerin sorunlarını çözmek için halkımıza sözler verdik ve projelerimizi sunduk. Hükümeti kurarken de bu sözler ve projeler üzerinden bir koalisyon protokolü yaptık. Hükümet programına da bunları yazdık. Verdiğimiz sözleri icraata dökebilmek için genel bir takvim hazırlayıp hükümet programında sunduk. Ancak şuanda hükümet programının bu takvime sadık kaldığı konusunda ciddi endişeler taşımaktayız.

CTP olarak hükümetin büyük ortağı olma sorumluluğunu duyarak hükümetin verdiği sözleri yerine getirebilmesi için hassas ve çalışkan olduk. Ancak istediğimiz sonuçları elde etmede ve halka verdiğimiz sözleri yerine getirmede sıkıntılar yaşamaktayız. Bu yönde ortağımızın katılımcılığına ve katkısına ihtiyacımız var. Bunu ortağımızla paylaştık ve sonuç almayı ucu açık bir sürece bırakmayacağımızı ilettik. Bunun için hükümetin performansının artırılması ve icraatlarda vites yükseltilmesi gerektiğini belirttik.

Bu nedenle PM’miz hükümetin reform çalışmalarının takvimlendirilmesi ve somut ölçülebilir bir eylem planı içerisinde ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini istemiştir. Partimiz ve hükümetteki başbakan ve bakanlarımız PM’nin bu yöndeki talebini daha süratle yerine getirmek için çalışacaktır. Ortağımızla da bunu paylaşıp onun da katkılarını alarak eylem planımızı kamuoyumuzla paylaşacağız. Çok hassas olduğumuz ve kesin söz verdiğimiz konularımız vardır.

Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik görüşme sürecinde etkili ve anlamlı çalışmalar yapılması için CTP, liderlere sonuna kadar destek olacaktır. Hükümetin bu konuda katkı sağlaması kaçınılmazdır. Görüşmecimiz olan Cumhurbaşkanının bu süreçteki görevine odaklanmak yerine iç siyasette krizler yaratmasını üzülerek izliyoruz. Bizler CTP ve hükümetin büyük ortağı olarak bu görüşme sürecinde etkin davranarak çalışmalara katılacağız. Ortağımızın bu yöndeki tutum ve söylemlerinden de sıkıntı çekmekteyiz. Hükümet programı, ortaklık protokolünde de anlaşmaya varıldığı düzeyde ve şekilde uygulanmalıdır. Hükümette olmamızın bir gereği de Kıbrıs Sorunu görüşme sürecinin anlamlı şekilde sürdürülmesi ve barış ile sonuçlandırılmasıdır. Bu görevimizi de tereddütsüz yerine getireceğiz.

Çok hassas olduğumuz ve halkımıza kesin söz verdiğimiz başka konular da vardır. CTP olarak biz mevcut anayasayı daha demokratik ve çağdaş yapmak sorumluluğumuzdur. Bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Hükümet programında da ortağımızla uzlaştığımız gibi yerel seçimlerde Anayasa Değişiklik Referandumu’nun da yapılması için hızla çalışmaları sonlandıracağız.

Siyasetin önünü açmak, temiz, dürüst, şeffaf siyaset için Siyasi Partiler Yasası’nın da değiştirileceğini programımıza koymuş, koalisyon protokolümüzde de bu konuda mutabakata varmıştık. Yurttaşın siyasete olan güvenini artırmak, siyasetin hesap verilebilirliğini, şeffaflığını sağlamak için bu yasa değişikliğine de acilen ihtiyaç vardır. Bunu da en kısa sürede sonuçlandırmamız gerekmektedir.

Ayrıca seçim sistemindeki tıkanıklıkların aşılması için Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın da yeniden düzenlenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın parlamentodaki temsiliyetinin daha demokratik bir dağılım içinde olmasını sağlamak için de acil yasa değişikliğine ihtiyacımız vardır.

Yukarıda saydığımız bu dört konunun dışında tabii ki koalisyon ortağımızla vardığımız başka mutabakatlar da vardır. Dolayısıyla ilk olarak bu çok önemli konulardaki değişiklikleri tamamlamamız gerekmektedir. Bizler CTP olarak bunları hayata geçirmek için hükümete talip olduk. Yerel seçimler bizim için elbette ki önemlidir ancak özne bildiğimiz halkımızın sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarını çözmek daha önemlidir.

UBP’nin kendi hükümet dönemlerinde yarattığı yıkımı toparlamak ve Kıbrıslı Türklere hizmet etmek için hükümetteki görevimizin başındayız. Ödevlerimize odaklanacağız. Hedeflerimizin önündeki engelleri kaldıracağız. Hükümetin önderi olarak bu bizim sorumluluğumuzdur. Ortağımızın yerel seçimlerde işbirliği yapmasını, hükümetin programını geriletmek isteyen unsurlara işbirliği yapması olarak değerlendirmekteyiz. Hükümet programındaki aksamaların bu işbirliğinden kaynaklanabileceğine dair de ciddi endişelerimiz vardır.

Partimiz hükümette önder ve etkin taraf olarak halkımıza verdiği sözleri yerine getirme azmindedir. Bunun gerçekleşmeyeceği durumlarda CTP sözlerini yerine getirmek için demokratik seçenekleri de kullanmakta tereddüt etmeyecektir.

PM’miz dün akşamki toplantıda bu yönde kararlar üretmiş ve parti başkanı ve MYK’ya bu yönde yetki vererek çalışmaları tamamlamasını istemiştir.

Sevgili halkımızın bize güvenmesini ve tek siyasi hedefimiz olan onların koşulsuz mutluluğu sağlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi