CTP-BG Genel başkanı Özkan Yorgancıoğlu, DAÜ-Sen Genel Sekreteri Ulaş Gökçe’nin Görevinden ihracı istemi ile Disiplin kuruluna sevk edilmesin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

BASINA AÇIKLAMA

Ulusal Birlik Partisinin ülke genelinde yarattığı baskı ve terörle demokratik talepleri geriletme anlayışı, aynı partinin Mütevelli Heyetini atadığı Doğu Akdeniz Üniversitesinde de devam etmektedir.
Yedi ay önce, ülkemiz yasalarının hilafına ve ihaleye çıkılmadan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Üniversite öncesi kurumlarının peşkeş çekilmesine karşı, yasaların yanında sendikalar ve öğretim görevlileri mücadele başlatmıştı.
Aradan yedi ay geçmiş olmasın rağmen, başta Rektör Abdullah Öztoprak olmak üzere Mütevelli heyeti, öğretim görevlisi olan sendika yönetici ve üyelerine karşı bir saldırı ve tasfiye hareketi başlatmıştır.  Bir ayda sendikanın bütün üyeleri için uyarı ve kınama kararı alınmasının başka türlü izah edilmesi mümkün değildir.
Hele son olarak DAÜ-Sen Genel Sekreteri Sayın Ulaş Gökçe’nin Görevinden ihracı istemi ile Disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir davranıştır. Bütün üyelere bir aylık bir sürede uyarı ve kınama cezası verilmiş olması ihraç istemlerinin devam edeceğini göstermektedir ve Sayın Ulaş gökçe bu saldırının ilk hedef olmuştur.
Yasaları hiçe sayarak ülke kurumlarını ihaleye çıkmadan peşkeş çekenler cezalandırılacağına, yasalar çerçevesinde örgütlenen ve yasaların üstünlüğünü savunan öğretim görevlilerine karşı yürütülen bu saldırılar bir yandan demokratik hukuk devletini yaralarken bir yandan da Doğu Akdeniz Üniversitesinin imajını bozduğu için öğrenciler açısından güvenirliliğini sarsmaktadır.
Ulusal birlik Partisi Hükümeti ve Üniversiteye atadığı yöneticileri;  öğretim görevlileri ile sendika üye ve yöneticilerine yönelik başlattıkları ve hiçbir haklı nedene dayanmayan bu saldırılarını derhal durdurmak durumundadırlar.
Bu saldırıyı durdurmadıkları ve kim olursa olsun haksız yere insanların işine son verdikleri takdirde gün gele bunun yasal cezasını ödeyeceklerinin de bilinmesi gerekmektedir.
Bir ülkenin eğitilmiş insanlarının ve kurumlarının bu kadar siyasallaştırılmış ve yasal olmayan gerekçelerle yok edilmesine seyirci kalmayacağımızın bilinmesinde yarar vardır

Özkan Yorgancıoğlu
CTP-BG Genel başkanı