CTP’li gençlerden gazetecilere çağrı!

CTP Gençlik Örgütü, uyuşturucuyla mücadele ve genç bireylerin yeniden topluma kazandırılması konusunda açıklama yaptı. Açıklamada genç yaştaki kullanıcıların isimlerini açıkça yazarak kişilerin fişlenmesine neden olan medya mensuplarına çağrıda bulunuldu. Açıklama şöyle:

Genç suçlu sayısının gittikçe arttığı ülkemizde özellikle gençler arasında durmadan artan uyuşturucu kullanımı bu suçların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu gibi suçları aşabilmemizin belki de tek yöntemi eğitimli ve bilinçli gençler yetiştirmekten geçer. Bireyleri okul çağının ilk yıllarında uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmekle birlikte uyuşturucunun acı sonlarını da öğretmemiz gerekmektedir. Böylelikle birçok insanı uyuşturucudan uzak tutup böyle bir suç işleme olasılığını da ciddi şekilde azaltacağımız inancındayız. Ayrıca uyuşturucu suçundan itham edilip hüküm giyen gençlerin yaşları göz önünde bulundurulduğunda cezalandırılmak yerine ıslah edilip topluma yeniden kazandırılması gerekmektedir. Ne yazık ki gençleri sanıklaştırmanın ve özellikle hapsetmenin, onların topluma yeniden katılmasına yardım etme çabalarına zarar vermektedir.

Kısa süre önce yürürlüğe giren “Uyuşturucu Madde Bağımlıları Ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası”, uyuşturucu suçundan hüküm giymiş genç bireylerin eğitilip rehabilite edilmesi noktasında yetersiz kaldığı ve bu konudaki altyapı eksiklikleri olduğu gerçeği bir tokat gibi yüzümüze çarpmıştır. Toplumda suç ve suçluluk konusu ele alındığında eğer konu genç suçluluğu ise bir perspektif veya mantalite değişikliğine gidilmelidir çünkü amaç bir şekilde suça itilmiş̧ gençlerin yargılanıp cezalandırılması değil, genci suça iten sebepler araştırılarak genci rehabilite etmek ve korumak olmalıdır. Gençleri bu noktada yetişkinlerden ayırıp yeniden eğitilmelerinin mümkün olduğunu da kanıksamamız gerekmektedir.

Önümüzde duran bu sorunun bir başka boyutu ise bu suçtan hem hüküm giyen hem de itham edilen gençlerin medya da isimlerinin açıkça yazılması ve bu gençlerin bir nevi fişlenmesidir. Bu suça bir şekilde karışmış gençlerin toplum huzurunda ifşa edilmeleri rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılıp yararlı bireyler olmalarının önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Küçük bir toplumda yaşamamızın dezavantajlarından biri ise bu gibi haberlerin çok hızlı yayılmasından dolayı bu gençlerin dışlanması ve bu bireylerin bundan dolayı yeniden suça itilmesidir.

Medya Etik Kurulu tarafından ilan edilen Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4. maddesinde şöyle denilmektedir: “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır”. Buna bağlı olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40’ıncı maddesi, “Kanunla ihtilafa düşen çocukların, çocuğun onur ve haysiyetini koruyan, yaşını dikkate alan ve kendisinin toplumla yeniden bütünleşmesini sağlayacak muameleye hakkı olduğunu” ifade etmektedir.

Sonuç olarak CTP Gençlik Örgütü olarak önümüzde dağ gibi büyüyen bu sorunun çözümünün kapsamlı eğitim ve rehabilitasyondan geçtiğini, medya mensubu arkadaşlarımızın ise bu konularda hassasiyet gösterip bu gençlerin isimlerini veya fotoğraflarını paylaşırken daha hassas davranıp bu genç suçluların yeniden topluma kazandırılmasına katkıda bulunmalarını talep etmekteyiz. Gelecek gençlerdedir, geleceğimize iyi bakalım!

CTP Gençlik Örgütü